BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fudaliński Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce
Development of the Sector of Non-Profit Organisations in Poland, Selected Aspects
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 101, s. 45-58, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje non-profit, Zarządzanie organizacją non-profit, Analiza statystyczna
Non-profit organisations, Management of non-profit organization, Statistical analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem rozważań w niniejszym opracowaniu jest przedstawienie wybranych aspektów warunkujących przebieg procesu rozwoju i związanych z tym zmian w sektorze organizacji non-profit w Polsce. Istotna w tym kontekście wydaje się z jednej strony identyfikacja zewnętrznych czynników determinujących rozwój organizacji non-profit, a z drugiej analiza wewnętrznych determinant wpływających na ten proces. (fragment tekstu)

The article presents the basic issues connected with the problem of development of non-profit organisations. It includes statistical analysis data as well as determinants and development trends of the sector of non-profit organisations with difference, marked in relation to the 20th and 21st centuries, in status, existing problems, structure and challenges to be faced by non-profit organisations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowska J., Gumkowska M., Wygnański J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2004, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005.
 2. Dąbrowska J., Gumkowska M., Wygnański J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2005, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 3. Drucker P F, Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 4. Góralski Z., Działalność Charytatywna w Polsce Przedrozbiorowej, PWN, Warszawa-Kraków 1973.
 5. Gumkowska M., Herbst J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2007.
 6. Iwankiwicz-Rak B., Marketing organizacji niedochodowych, Wrocław 1997.
 7. Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 8. Lasocik Z., Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO, Warszawa 1994.
 9. Okrasa W, Sektor trzeci jako przedmiot badań statystyki publicznej. Wybrane problemy, Wyd. Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2009.
 10. "Rzeczpospolita", Konkurs Pro Publico Bono i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z 5 listopada 2009 r.
 11. Sergeant A., Marketing w organizacji non-profit, Kraków 2004.
 12. Smith S. R., Lipsky M., Nonprofits for hire, The Welfare State In the Age of Contracting, New York-Melbourne 2003.
 13. Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 14. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873).
 15. Zarządzanie przedsiębiorcze w organizacjach non-profit i administracji publicznej, red. A. Chodyński, M. Huczek, wyd. Humanitas, Sosnowiec 2008.
 16. Źródła internetowe:
 17. http://osektorze.ngo.pl
 18. http://www.pozytek.gov.pl/III,sektor,w,statystyce,miedzynarodowej, 1061 .html
 19. Seb Beloe, The 21st Century NGO Report [online].
 20. Sustianability 2003, na podstawie danych opublikowanych przez Union of International Associations [online].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu