BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golińska Paulina (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Wpływ sieci gospodarczych na budowę gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie Wielkopolski
Impact of Business Networks on Knowledge Based Economy based on the Wielkopolska Region
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 101, s. 59-68, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Nowa Gospodarka, Strategia innowacyjna
Knowledge-based economy, New Economy, Innovation strategy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie analizy i syntezy badań z zakresu tworzenia i rozwoju powiązań sieciowych w Wielkopolsce. Autor analizuje wpływ powiązań sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy w regionie. W artykule dokonano oceny bieżących działań w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji z punktu widzenia rozwoju sieci. Autor przedstawia klasyfikację sieci i analizuje obszar podatny na sieć.

The paper aims to present the analysis and synthesis of studies in area of creation and development of network relations in the Wielkopolska region and to identify research gaps in the area. The author examines the impact of network relations on the knowledge based economy in the region. The article assesses the current activities in the field of the Regional Innovation Strategy from the perspective of network development. The author presents the classification of networks. She analyses the areas susceptible to networking on the basis Polish and international studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Castells M., The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford 2000.
  2. Galant V, Wiedza w sieciowych korporacjach, w: Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  3. Kształtowanie polityki rozwoju regionalnego oraz tworzenie warunków i instrumentów powstawania stref wysokiej specjalizacji produktowej (klastrów) w Wielkopolsce, ZPORR, działanie 2.6., maj 2007 r.
  4. Łobejko S., Konkurencyjność w gospodarce sieciowej, w: Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008.
  5. Malara Z., Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  6. Sołtysiak E., Wyrwicka M., Diagnoza sieci powiązań w ujęciu makroekonomicznym w województwie wielkopolskim. Badanie przeprowadzone na zlecenie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, grudzień 2008 r.
  7. Wyrwicka M. (red.), Kształtowanie klastrów i stymulowanie rozwoju regionalnego, WIPH, Poznań 2009.
  8. www.clusterobservatory.eu.
  9. www.innowacyjna-wielkopolska.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu