BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ejdys Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Znormalizowane systemy zarządzania źródłem innowacyjności przedsiębiorstw
Quality, Environmental and Safety Management Systems as a Fundament for Organizational Innovation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1177, s. 13-22, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, System zarządzania BHP, System zarządzania jakością, System zarządzania środowiskiem, Normy ISO
Enterprises, Innovations, Enterprise innovation, Health and safety management system, Quality management systems, Environment management system, ISO International Standards
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wskazano sposoby ciągłego doskonalenia znormalizowanych systemów i ich roli w procesie wdrażania innowacji. Omówiono źródła innowacji w znormalizowanych systemach zarządzania ISO oraz przedstawiono przykłady rozwiązań, o charakterze innowacyjnym, wdrażanych w omawianych systemach. Oceniono innowacyjność trzech systemów zarządzania: jakością, środowiskiem i bhp.

Among mid-size companies especially popular are quality management, environmental management and occupational safety systems, all regarded as instruments of a systemic and complex approach to the problem of management-of selected areas. The implementation of formalized management systems has both advantages and disadvantages. This is confirmed by numerous research analysis in which participants often indicate both the advantages and barriers of having this kind of a system. The objective of the paper is to identify the means for continual improvement of formalized systems and their role in the process of innovation implementing. The author has made an attempt to define paths toward the intelligent organization built on the basis of formalized ISO management systems. This paper also explores the potential for linking quality, environmental and occupational and safely management systems with organizational and product innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 3rd Annual Innovation Report: Investing in Innovation, Conference Bard of Kanada, 2001.
 2. Curcovic S., Sroufe R., Melnyk S., Identifying the Factors which Affect the Decision to Attain ISO 14000, "Energy" 2005 nr 30, s. 1387-1407.
 3. Davenport Т.Н., Prusak L., Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts 2000.
 4. Ejdys J., Rola wiedzy w procesie ciągłego doskonalenia systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, "Ekonomia i Środowisko" 2006 nr 29 (1).
 5. Ejdys J. i in., Zintegrowane systemy zarządzania. Teoria i praktyka, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2006.
 6. ISO/IEC 17030: 2003 Conformity Assessment. General Requirements for Third-Party Marks of Conformity, ISO 2003.
 7. Janasza W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 8. Jedynak P., Ocena znormalizowanych systemów zarządzania w polskich organizacjach, "Problemy Jakości" 2006 nr 3.
 9. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 10. PN-EN ISO 9001: 2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa 2001.
 11. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 12. The Global Use of Environmental Management System by Small Land Medium Enterprises. Executive Report from ISO/TC207/SCl/Strategic SME Group, May 2005.
 13. Urbaniak M., Bariery związane z wdrażaniem systemów zarządzania, "Problemy Jakości" 2006 nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu