BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobik Dorota (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Metody aktywizacji pracowników stosowane w Volkswagen Motor Polska przez liderów w celu zarządzania jakością
Methods of Staff Motivation Applied by Volkswagen Motor Polska Leaders in the Support of Quality Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1177, s. 67-79, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji
Słowa kluczowe
Zarządzanie pomysłami, Zarządzanie jakością, Normy ISO 9001, Model Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM), Przywództwo, Lider w przedsiębiorstwie, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Motywowanie pracowników, Aktywizacja pracowników, Praca grupowa, Studium przypadku
Idea management, Quality management, ISO 9001, European Foundation for Quality Management Model (EFQM), Leadership, Leader in enterprise, Communication in organisation, Motivating employees, Employee activation, Team work, Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Volkswagen Motor Polska
Abstrakt
W kontekście normy ISO 9001:2000 omówiono zagadnienie przywództwa oraz porównano go z modelem doskonałości EFQM. Na przykładzie firmy Volkswagen Motor Polska i omawianej normy przedstawiono zadania i rolę liderów. Zwrócono uwagę także na komunikację oraz pracę grupową w opisywanej firmie. Omówiono również proces zarządzania pomysłami, uznania i motywowania pracowników.

The term leader has significantly changed its meaning nowadays. Quite not long ago a person or some people were leaders who managed an organization. Today a leader is not only a president, a director or a manager. Every person involved in the development of a company has leadership responsibilities. Norm ISO 9001:2000 defines leadership as board of directors; however, it prefers modern methods of management. The standards operative in the automotive industry (VDA 6.1) make additional demands on a board of directors as far as the strategy of an organization is concerned. The term leadership is understood in the EFQM Excellence Model in a much broader sense (Criterium 1). The Model differentiates between formal and informal leaders. Norms ISO and the automotive standards concerning quality management are developing in the direction of the requirements of the EFQM Excellence Model. Norm ISO 9004:2000 "Quality Management Systems -Guidelines for Performance Improvements" bases the improvement of an organization on eight essentials of excellence. One of these essentials is "Leadership & Constancy of Purpose". VOLKSWAGEN has based its Quality Policy on these essentials and has adopted the idea of "teamwork". Teamwork gives the best employees, who follow ethical values of VW concern and using their leadership skills constantly inspire others, an opportunity of succeeding. There are two teams working according to these principles in VW, namely: a group coordinators responsible for the development of the quality management system and a group called ProMotor (the Project of the Motor Organization Development) implementing the EFQM Excellence Model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Broszura informacyjna VW MP, 2006.
  2. Doskonałość w zarządzaniu - wprowadzenie, broszura Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością EFQM, 1999.
  3. Model doskonałości EFQM, broszura Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością EFQM, 2003.
  4. Podręcznik pracy grupowej, 2002.
  5. Przywództwo 01, poradnik Europejskiej Organizacji Zarządzania Jakością EFQM.
  6. Slajd z prezentacji prezesa zarządu, 2002.
  7. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, norma ISO 9000:2005.
  8. Systemy zarządzania jakością. Wymagania, norma ISO 9001:2000.
  9. Top Management Conference, materiały z konferencji Volkswagen AG, 2003.
  10. Zarządzanie jakością w przemyśle samochodowym. Audit systemu jakości, VDA 6.1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu