BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Maciej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w celu zwiększania zaangażowania pracowników (studium empiryczne)
Improvement of Management System through the Increase of Employee's Commitment
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1177, s. 48-56, tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Przywództwo, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Motywowanie pracowników, Motywacja do pracy, Zarządzanie jakością, Badania naukowe, Zaangażowanie pracowników
Human resources, Leadership, Employees in enterprise, Motivating employees, Work motivation, Quality management, Scientific research, Employees' engagement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wskazano rolę zasobów ludzkich i przywództwa w doskonaleniu systemów zarządzania. Omówiono wyniki badań, których celem była identyfikacja działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w celu zwiększania zaangażowania pracowników. Badania przeprowadzono na przełomie lutego i marca 2006. Analizie poddano 259 ankiet, które wysłano do podmiotów gospodarczych posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Dane zanalizowano m.in. pod kątem: zasięgu działania, kapitału firmy, liczby zatrudnionych oraz posiadanego systemu zarządzania.

The purpose of this paper is to present the results of the field research which were concentrating on the identification of the most frequently implemented activities by companies for the commitment of human resources to the effective improvement of management system. The results of research indicate that the companies operated on Polish market to increase employees commitment mostly introduced such activities like the introduction of clear system's documents (procedures, instructions), organizing of obligatory post-training, improvement of safety of work-conditions, possibility of ideas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Evans W.M. Jr., The Management and Control of Quality Lindsay, South-Western, Thomson Learning 2002.
  2. Lundy O., Bowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
  3. Okes D., Wstcott R.T., Six Sigma for Business Excellence, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu