BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Długosz Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Znaczenie funduszy z Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji sektora rybackiego
Importance of European Union Is Funds in Financing of Fishing Sector
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 45-50, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rybackie, Środki unijne, Inwestowanie, Hodowla ryb, Fundusze unijne
Fishing homestead, EU funds union, Investing, Fish farming, EU funds
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Konsumpcja ryb w Polsce pozostaje od wielu lat na niemal stałym poziomie, zmieniły się jednak czynniki motywujące konsumentów, którzy przy wyborze produktów rybnych najczęściej kierują się walorami zdrowotnymi, smakiem i chęcią urozmaicenia diety. Polski sektor rybacki szybko się rozwija i w ocenie ekspertów jest bardzo przyszłościowy. Jego wartość szacowana jest na 4 mld zł, mimo iż spożycie ryb w naszym kraju jest stosunkowo niewielkie. Jest niedoinwestowany i w związku z tym niekonkurencyjny w porównaniu z innymi krajami Europy. Sytuacja w sektorze ulega znacznej poprawie w efekcie wykorzystania środków unijnych wspierających ten sektor. Realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych przyczynia się do zwiększenia przychodów i ich dywersyfikacji, poprawy wskaźników finansowych, a w długim okresie wypłacalności i zdolności do podejmowania nowych inwestycji. (abstrakt oryginalny)

Fish consumption in Poland has been almost on the same level for many years. Factors motivating consumer howevers are changing while analyzing fish products. Consumers are often motivated by health virtue, taste and the will to vary their diet. Polish fishing sector is developing quickly and according to experts it is very of the future. Its value is estimated at 4 mid PLN although the consumption offish in our country is not still relatively large. This sector is not well sponsored which makes it not competitive in comparison with other European countries. The situation is getting better thanks to the usage of European funds supporting this sector. The realization of investments sponsored by European Union funds cause the growth of profits and their diversification, the improvement of financial indicators and in the long run it will improve solvency and the ability to make new investments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Parzuchowski L. 2009: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Nowe Życie gospodarcze, nr 6-7, 1.
  2. Koszarek M. 2006: Przetwórstwo ryb [www.ryby.rsi.org.pl].
  3. SPO - Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006. 2007: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, [www.min-rol.gov.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu