BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fic Daniel (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Foresight w zarządzaniu regionem
Foresight in Management of the Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 51-57, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Zarządzanie regionem, Strategia zarządzania, Rozwój regionalny
Public governance, Region's management, Management strategy, Regional development
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Warunkiem sukcesu i rozwoju regionu jest odpowiednia polityka władz samorządowych wszystkich szczebli ze szczególną rolą samorządu województwa, które organizują działania na podstawie odpowiednich strategii rozwoju. Strategie te to "programowanie przyszłego działania". W regionach opracowano kilkaset strategii, w których przeprowadzono głęboką analizę i zdiagnozowano status quo w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego i środowiskowego. Cele strategii regionalnych i cele strategii innowacji są dobrym punktem wyjścia do działań foresightowych. Foresight regionalny może być bazą dla prowadzenia polityki regionalnej oraz budowania ponadkadencyjnej, wewnątrzregionalnej, długofalowej wizji rozwojowej regionu. (abstrakt oryginalny)

A condition for sucess and development of the region is an appropriate policy of local governments (and in particular of the voivodeship government) organising their actions on the basis of adequate strategies. The adequate strategies stand for an adequate programming of future actions. Objectives of regional strategies, as well as innovation strategies constitute a good starting point for proper foresight actions. The foresight implies creating a long term (spreding over more than one tenure) vision of the regional development, and determining its priorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson J. 1997: Technology Foresight for Competitive Advantage. Long Range Planning, vol. 30, No. 5, 665-677.
 2. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygocki Z. 2007: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa, s. 43-44.
 3. Gaczek W.M. 2003: Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Bydgoszcz-Poznań, 84.
 4. Grudzewski W.M. 1990: Polskie jednostki innowacyjno-wdrożeniowe. Organizacja i kierowanie. PWN, Warszawa, 29.
 5. Keynes J.M. 1985: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa, 404.
 6. Knecht Z. 2001: Public relations na tle problemów zarządzania. Edukacja, Wrocław, 157-158.
 7. Kuciński J. 2006: Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych. IPPT, PAN, Warszawa, 6.
 8. Olesiński Z. (red.) 1998: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. PWE, Warszawa, 144.
 9. Opolski K., Modzelewski P. 2004: Zarządzanie jakością w usługach publicznych. CeDeWu, Warszawa, 35.
 10. Porter M. 1990: Competitive Advantage of Nations, N. York.
 11. Regionalna strategia innowacji - foresight regionalny. 2004: Prace Instytutu, nr 1, IBnPiRE, Łódź, s. 18.
 12. Regionalne strategie innowacyjne strategie innowacyjne jako element polityki naukowej w przededniu integracji europejskiej. 2003: MNil, Łódź.
 13. Shkirich A. 2006: The Globital. Minsk, 14-18.
 14. Strahl D. 2006: Metody oceny rozwoju regionalnego. AE, Wrocław, 15-17.
 15. Yip G.S. 2004: Strategia globalna. PWE, Warszawa, 435-436.
 16. [http://www.mnii .gov.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu