BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gralak Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Inicjatywy partnerskie i ich znaczenie dla rozwoju turystyki
Partnerships and its Role in Tourism Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 64-68, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój turystyki, Rozwój lokalny, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Tourism development, Local development, Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Przedstawiono ideę partnerstw lokalnych oraz ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Na przykładzie Mazowsza zaprezentowano poziom zainteresowania władz samorządowych, społeczności lokalnych, podmiotów prywatnych i organizacji lokalnych tworzeniem lokalnych i ponadlokalnych inicjatyw partnerskich związanych z rozwojem turystyki. (abstrakt oryginalny)

The article draws attention to the role of participation in local tourism development, especially in rural areas. It also emphasis the role of local community in tourism development on local level. Moreover, there were described partnerships in Poland and its role in tourism projects realization at local and regional level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kwatera K. 2006: LGD w Polsce i w poszczególnych województwach [www.lmconsulting.com.pl].
  2. McAIinden G. 2004: Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego - w kontekście funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. [W:] Praca, kształcenie, partnerstwo, Kubisz M. (red.). PARP, 134.
  3. Zdrojewski J. 2007: Wybrane narzędzia wspierania partnerstwa w rozwoju produktów turystycznych na przykładzie województwa pomorskiego. [W:] W. Toczyski, J. Lendzion, J. Zaucha, Turystyka zrównoważona w Europie Bałtyckiej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. 116.
  4. Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz 659).
  5. [www.agro-info.org.pl] z dnia 20.06.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu