BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadyński Jakub (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wyzwania rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu health check 2008
The Challenges of Rural Development with Regard to the Recent Health Check 2008 of the Cap
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 73-78, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Wspólna Polityka Rolna, Finansowanie rolnictwa
Rural development, Common Agricultural Policy (CAP), Agricultural finance
Uwagi
summ., synopsis
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 i health check 2008 r. (abstrakt oryginalny)

This article investigates the way in which global changes in the world affect the rural development policy in Europe and Poland. This study presents the established strategies for adapting the rural development policy deriving from alterations within the Common Agricultural Policy (CAP) in the period 2007-2013. Consequently, these analyses refer to the recent Health Check of the CAP in regards to various public, social and private views. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dwyer J., Baldock D., Beaufoy G., Bennett H., Lowe P., Ward N. 2002: Comparative report, Europe's Rural Future. The Nature of Rural Development n, Rural Development in an Enlarging European Union, December.
  2. Kirschke D. 2008: Wywiad w ramach projektu Stanowisko Niemiec w zakresie health check WPR 2008. Profil państwa członkowskiego w zakresie przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej. Niemcy, Berlin.
  3. Narodowy Spis Powszechny. 2002: GUS, Warszawa.
  4. Ribbe L. 2004: Observations on the Environmental Compatibility of the EU Agricultural Budget, Euronatur/ABL. The potential environmental impacts of the CAP reform agreement, Final Report for Department for Environment, Food and Rural Affairs, GFA-RACE Partners Limited in association with"JEEP, report No GRP- P-l 72, 2003.
  5. Rozporządzenie Rady Art. 10 RR 1782/2004.
  6. Rural Development Environmental Programming Guidelines: A Manual based on the findings of the Europe's Living Countryside Project, WWF, LUPG and SNM 2005 r.
  7. The implementation of the CAP and visions of its future role across 27 EU Member States. 2008: Council for the Rural Area Raad voor het Landelijk Gebied [www.rlg.nl], Netherlands.
  8. Witzke H. 2008: Wywiad w ramach projektu Stanowisko Niemiec w zakresie health check WPR. 2008: Profil państwa członkowskiego w zakresie przeglądu. Berlin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu