BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Augustyński Iwo (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ rozszerzenia UE w 2004 r. na przepływ kapitałów portfelowych do nowych krajów członkowskich
The Impact of EU Enlargement in 2004 on Portfolio Flows into New Member Countries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 71, s. 17-26, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Przepływy kapitałowe, Papiery wartościowe, Papiery dłużne, Instrumenty finansowe
Capital flows, Securities, Debt securities, Financial instruments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu próbę weryfikacji dwóch związanych ze sobą hipotez badawczych. Po pierwsze, biorąc pod uwagę fakt, iż postkomunistyczne kraje członkowskie Unii Europejskiej postawiły sobie za cel przynależność do tej organizacji praktycznie zaraz po wprowadzeniu demokratycznego systemu rządów, należy stwierdzić że sam akt przyjęcia nowych członków bezpośrednio nie wpłynął na wzrost przepływu kapitałów do tych krajów. Po drugie proces przemian ekonomicznych, instytucjonalnych i prawnych prowadził do zwiększania się międzynarodowych przepływów portfelowych w badanej grupie państw w porównaniu z Bułgarią i Rumunią, które wstąpiły do Unii w późniejszym terminie. (fragment artykułu)

The goal of this paper is to verify whether the date of joining the European Union (1st May 2004) had any influence on new member countries' portfolio flows. The second question was whether political, economic and institutional changes connected with accession process had a positive effect on growth of portfolio flows into these countries compared to Romania and Bulgaria. The answer to the first question is negative. As one could assume, this date alone had no meaning to the portfolio flows. It was only one point in a long way of building working market economies in these countries. Only small countries such as Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovenia and Slovakia observed bigger volatility in portfolio flows in liabilities. The answer to the second question is positive only for Romania. Portfolio flows into Bulgaria behave the same way as flows into the member countries with similar GDP. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Chuhan P., Claessens S., Mamingi N., Equity and bond flows to Latin America and Asia: the role of global and country factors, „Journal of Development Economics" 1998, no. 55(2).
  2. Claessens S., Equity portfolio investment in developing countries: a literature survey, The World Bank 1993, http://ideas.repec.0rg/p/wbk/wbrwps/1089.html [12 lipca 2008].
  3. Claessens S., Oks D., Polastri R., Capital flows to Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. The World Bank 1998, http://ideas.repec.Org/p/wbk/wbrwps/1976.html [10 lipca 2008].
  4. De Santis R. A., Luhrmann M., On the determinants of external imbalances and net international portfolio flows - a global perspective. European Central Bank 2006, http://ideas.repec.Org/p/ecb/ ccbwps/20060651.html [10 lipca 2008].
  5. Garibaldi P. i in., What moves capital to transition economies?, „IMF Staff Papers" 2001, no. 48(4), http://ideas.repec.0rg/a/imf/imfstp/v48y2001i4p6.html [12 lipca 2008].
  6. Jorion Ph., Schwartz E., Integration vs. segmentation in the Canadian Stock Market, „Journal of Finance" 1986, no. 41(3).
  7. Najlepszy E., Śliwiński P., Sobański K., Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  8. Powell A., Ratha D., Mohapatra S., Capital inflows and capital outflows: measurement, determinants, consequences, Universidad Torcuato Di Telia 2002, http://ideas.repec.org/p/udt/wpbsdt/veinticin-co.html [10 lipca 2008].
  9. Taylor M. P., Sarno L., Capital flows to developing countries: long- and short-term determinants, „World Bank Economic Review" 1997, no. 11(3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu