BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola Rady Nadzorczej w warunkach kryzysu przedsiębiorstwa
Role of Supervisory Council in the Condition of Corporate Crisis
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 101, s. 79-87, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rada nadzorcza, Kryzys przedsiębiorstwa, Studium przypadku
Supervisory board, Enterprises crisis, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł skupia się na roli rad nadzorczych w warunkach kryzysu przedsiębiorstwa. Prezentuje możliwości jakimi dysponuje rada nadzorcza w działaniach antykryzysowych. Część pracy poświęcona jest prezentacji wyników badań przeprowadzonych w okresie październik - grudzień 2009 r. na próbie 40 rad nadzorczych, głównie w średnich i dużych firm na terenie całej Polski.

The article focuses on the role of supervisory councils in the condition of corporate crisis. It presents some possibilities at the disposal of the supervisory councils in their anti-crisis activities. It is a theoretical and empirical study. It is based on the results of surveys carried out in the period of October - December 2009 on the sample of 40 supervisory councils, mainly in medium sized and large companies on the whole Polish territory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski J., Kryzys organizacyjny jako podstawa organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", 2/2007.
 2. Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 3. Faulhaber E, Landwehr N., Turnaround- Management w praktyce. Jak wykorzystać kryzys w przedsiębiorstwie, by odrodziło się na nowo, Cedetu.PL, Warszawa 2005.
 4. Gierszewska G., Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji, w: Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, red. B. Kozyra, A. Zelek, Wyd. ZSB, Szczecin 2002.
 5. Haus B., Od czego zależy wyjście przedsiębiorstwa z kryzysu, w: K. Krzakiewicz red., Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 6. Hessel M. (red.), W poszukiwaniu skutecznej rady nadzorczej, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.
 7. Jasiński B., Rada nadzorcza, a kryzys przedsiębiorstwa, w: Innowacyjne systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego, red. M. Trocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 8. Karuzela na najwyższych stanowiskach w USA i Europie, "Zarządzanie na Świecie", Nr 1/2007.
 9. Kołdakiewicz I., Nadzór korporacyjny, perspektywa międzynarodowa, Poltext, Warszawa 1999.
 10. Nogalski B., Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem: pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa 2004.
 11. Rudolf St. (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 12. Rudolf St., Janusz T., Stos D., Urbanek E, Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 13. Rudolf St., raport z badań: Efektywność nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa w przedsiębiorstwach objętych przekształceniami własnościowymi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 14. Rudolf St., Udział rady nadzorczej w przygotowywaniu strategii rozwoju firmy, w: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, red. J. Jeżak, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
 15. Sterniczuk H., Przywództwo rady nadzorczej, radykalny model nadzoru korporacyjnego, "Magazyn CEO", 1/2007.
 16. Wawrzyniak B., Zarządzanie w kryzysie, PWE, Warszawa 1985.
 17. Volley J. L. Jr., Doyle J. L., Logan G. W, Stettinius W, Ład korporacyjny, Liber, Warszawa 2005.
 18. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie, perspektywa strategiczna, Orgmasz, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu