BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uścińska Gertruda (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Instytut Polityki Społecznej UW)
Tytuł
Aspekty implementacyjne polityki społecznej Unii Europejskiej : obywatelstwo UE: indywidualizacja uprawnień społecznych
Some Aspects of the Implementation of the European Union Social Policy : EU Citizenship and the Individualization of Social Rights
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 4, s. 2-7, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Modele polityki społecznej
Social policy, Models of social policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule podjęto zagadnienia dotyczące zagadnień europejskiej polityki społecznej i europejskiego modelu społecznego. W zakresie problemów implementacyjnych omówiono zagadnienia dotyczące indywidualizacji uprawnień społecznych w dokumentach UE, w tym w programach składających się na otwarta metodę koordynacji. Ustalono, czy i jakim zakresie obywatelstwo Unii Europejskiej jest tytułem do uprawnień społecznych. Przeanalizowano rolę instytucji i organów UE w realizacji europejskiej polityki społecznej. Dokonano ustaleń w zakresie relacji europejskiej polityki społecznej do polskiej polityki społecznej. Wskazano na obszary wymagające badań. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the problems of the European social policy and the European social model. In terms of implementation, the issues concerning individualization of social rights in the EU legal acts are examined, including the open method of co-ordination. The paper also attempts to establish the role and scope of European citizenship as a source of the entitlement to social rights. The role of the EU institutions and structures is analyzed with relation to the implementation of the European social policy. The relation between the Polish and European social policy is also scrutinized. The areas that require further study and consideration are mentioned. (original abstarct)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioł W. (2003), Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa: Aspra-Jr.
 2. Anioł W. (2010), Europejska polityka społeczna - podejście teoretyczne, "Polityka Społeczna" nr 2.
 3. Bińczycka-Majewska T. (1999), Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Kraków: Zakamycze.
 4. Golinowska S. (2006), Wyzwania polskiej polityki społecznej w warunkach globalizacji oraz integracji z Unią Europejską, w: Nowe dylematy polityki społecznej, CASE.
 5. Golinowska S., Hengstenberg P., Żukowski M., red. (2009), Diversity and Commonality in European Social Policies. The Forging of a European Social Model, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar i Fundacja im. Friedricha Eberta.
 6. Jorens Y. (2004a), The evolution of social Policy in the European Union, referat na konferencję "Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie", Warszawa.
 7. Jorens Y. (2004b), The Open Method of Coordination as Standard Setting Instrument, referat na konferencję "Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie", Warszawa.
 8. Jorens Y., Hajdu J. (2008), European Report 2007, raport przygotowany w ramach projektu trESS - Training ans reporting on European Social Security, koordynowanego przez Uniwersytet w Gandawie, Gandawa.
 9. Kerschen N. (2005), Towards individualization of Social Rights in a European Perspective, Paris, opublikowano w angielskim wydaniu "Polityki Społecznej" 2005: The Future of Social Security System. Poland Compared to Europe, s. 33-38.
 10. Kvist J. (2004), Does EU enlargement start a race to the bottom? Strategic interaction among EU member state in social policy, "Journal of European Social Policy" nr 3.
 11. Maydell B.v. et all (2006), Enabling Social Europe, Springer.
 12. Modernising and improving social protection in the European Union (1997), Communication from the Commission, March 12, COM (97) 102.
 13. Penings F. (1998), Introduction to European Social Security Law, The Hogue, London-Boston: Kluwer Law International.
 14. Roberts S. (2008), Sytuacja obywateli polskich na rynku pracy w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Konsekwencje dla systemu zabezpieczenia społecznego, "Polityka Społeczna" nr 11-12.
 15. Świątkowski A. (2000), Europejskie prawo socjalne, 1.1, II i III, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 16. Uścińska G., red. meryt. (2005), Komentarz do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 marca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób prowadzących działalność na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, Warszawa: MPS.
 17. Uścińska G. (2007a), Europejski model socjalny, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr 10, s. 188 i nast.
 18. Uścińska G. (2007b, 2008, 2009a), Country: National Report, raporty z poszczególnych lat, projekt "Training and reporting on European Social Security", Warszawa: IPiSS.
 19. Uścińska G. (2009b), Kierunki i tendencje rozwoju świadczeń z zabezpieczenia społecznego na przykładzie wspólnotowej koordynacji, w: A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Społeczne konsekwencje integracji społecznej, Katowice: AE w Katowicach, s. 13-23.
 20. Wróbel A. (2004), Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Kraków: Zakamycze.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu