BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Keplinger Alicja (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Percepcja produktywności w życiu codziennym
Perception of Productivity in Everyday Life
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 101, s. 117-129, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Produktywność, Psychologia postrzegania, Kwestionariusze
Productivity, Psychology of perception, Questionnaire
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie psychologicznych aspektów rozumienia pojęcia wydajności i produktywności w kontekście codziennych problemów życia. Opinie przedstawione przez młodych ludzi na wydajność w codziennym życiu jest punktem wyjścia do przeprowadzenia badań.

The aim of this article is to present the psychological aspects of understanding the notion of productivity and productivity in the context of everyday life problems. This article describes productivity as understood from the philosophical, economic as well as common perspectives. Opinions presented by young people on productivity in everyday life are a starting point. The research is exploratory and it reveals several interesting research issues to be further examined. The analysis of formal aspects and the content of opinions shows the common way productivity is perceived and emphasizes the difference between genders in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosz B., Metody jakościowe - rodzaje, dylematy, perspektywy, w: M. Straś--Romanowska (red.), Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 2. Baryła W, Wojciszke B., Potoczne rozumienie moralności: badania psychologicznej realności etyki godności i etyki produktywności, "Przegląd Psychologiczny", 2000, 43.
 3. Bruner J., Życie jako narracja, "Kwartalnik Pedagogiczny", 1992, 2.
 4. Czapiński J., Koło - Shalita. Kwestionariusz stylu spostrzegania, w: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, 1978, seria III, t. 3.
 5. Doliński D., Etyka produktywności. Czy duch kapitalizmu krąży nad Polską?, "Kolokwia Psychologiczne", 1995.
 6. Goldberg L., Simple models or simple processes? Some research on clinical judgments, "American Psychologi", 1981, 23.
 7. Hermans H. J., Hermans-Jansen E., Autonarracje. Tworzenie znaczeń w psychoterapii, Pracownia Testów PTĘ Warszawa 2000.
 8. Kelly G. A., A Brief Introduction to Personal Construct Theory, w: Perspectives in Personal Construct Theory, red. D. Bannister, Académie Press, London 1970.
 9. Keplinger A., Bartosz B., Produktywność i politycy: propozycja ujęcia narracyjnego, w: Polityka i politycy: diagnozy, oceny, doświadczenia, red. nauk. J. Miluska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 10. Kowal J., Metody statystyczne w badaniach sondażowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 11. Kowal J., Niektóre zagadnienia optymalizacji statystycznej w jakościowych badaniach społeczno-ekonomicznych, w: Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych, red. M. Laguna, B. Lachowska, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003.
 12. Kurzawa J., Wysocki E, Wykorzystanie analizy koszykowej do identyfikacji zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce, 2007, On-line Journal of XVI Konferencja naukowa sekcji klasyfikacji i analizy danych pts.; www.science24.com
 13. Sarbin T. (red.), Narrative psychology. The storied nature of human conduct, Praeger Press, London 1986.
 14. Shalit B., Shalit perceptual organization and réduction questionnaire (administration and scoring), FOA, 1978, Rapport C 55021-H6.
 15. Straś-Romanowska M., Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 16. Trzebiński J. (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańsk 2002.
 17. Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, TEST, Lublin 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu