BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozień Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Zastosowanie struktury sieciowej w zarządzaniu projektami
Network Structure Application in Project Management
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 101, s. 130-136, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Struktura organizacyjna, Zarządzanie projektem, Struktury sieciowe
Network organisations, Organisational structure, Project management, Network structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule szczególną uwagę zwrócono na strukturę, która wpływa na rozwój współczesnych organizacji oraz umożliwia realizację złożonych projektów. (fragment tekstu)

The article focuses on the discussion about network structure and its project management application. The network structure is compared with the traditional structure and essential features of network organisation are enumerated. Modern organisations are project management oriented. The projects implemented at present are of international or global scope. The complexity of projects enforces the search for flexible structural solutions, characterised by deeper processes of decentralisation and loose informal connections between different organisations. Network structure makes such free configurations possible. The determination of project objectives enables temporary mergers of autonomous organisations in the course of project implementation. The network structure enables effective dynamic activity if it is based on trust of numerous partners. It is a flexible form of structural solutions, having its advantages and disadvantages. Its advantage is the opportunity to exchange information and knowledge between spatially dispersed organisations. It is an effective form of future organisations in global terms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Drukarnia Antykwa S.C., Warszawa-Kluczbork 2004.
 2. Argandona A., Sharing Out In Alliances: Trust and Ethics, "Journal of Business Ethics", Nr 21/2/3.
 3. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, CH. Beck, Warszawa 2004.
 4. Dwojacki R, Nogalski B., Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", Nr 4, 1998.
 5. Hatch J. M., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Jewtuchowicz A., Rozwój, środowisko, sieci innowacyjne i lokalne systemy produkcyjne, w: K. B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz (red.), Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 7. Łobos K., Organizacje sieciowe, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 8. Nalepka A., Kozina A., Podstawy badania struktury organizacyjnej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007.
 9. Nieścior A., Zaufanie w normach ISO serii 9000:2000, "Problemy Jakości", Nr 9.
 10. Saliez A., Reseaux d'entreprisese, w: Encyclopédie d'économie spatiale, Ekonomica, Paris 1994, za: J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007.
 11. Sikorski Cz., Zachowanie ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 12. Strategor, Zarządzanie firmą, strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 13. Sztompka R, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu