BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędruchniewicz Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ryzyko inwestycji w akcje przedsiębiorstw
Risk of Investments in Shares of Companies
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 95-99, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Ryzyko inwestycyjne, Rynek kapitałowy, Akcje
Risk, Investment risk, Capital market, Shares
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Rynek kapitałowy spełnia wiele funkcji. Jedną z nich jest możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe. Jednak takie inwestycje obarczone są wysokim ryzykiem. Kupujący akcje przedsiębiorstw powinien starać się to ryzyko oszacować oraz podejmować działania, które takie ryzyko ograniczają. (abstrakt oryginalny)

The capital market plays many important roles in the economy. One of them is a possibility to obtain income by investors. The rate of return from investments in shares often is higher than the one possible to gain for example from bank deposits or bonds. However, investments are characterized by higher risk. One purchasing shares should try to estimate this risk. Apart from assessing the risk, an investor should also take up activities aiming at risk minimization like: good diagnosis of phases of stock exchange, correct determination of present and future situation of companies and recognition of one's personality features. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barro R. 1997: Makroekonomia. PWE, Warszawa.
  2. Dąbrowski J.M. 1994: Ryzyko inwestycyjne. Życie Gospodarcze, nr 14.
  3. Grzybowski W. 1994: Przedsiębiorczość i ryzyko w gospodarce rynkowej. UMCS, Lublin.
  4. Jajuga K., Jajuga T. 2004: Inwestycje. WN PWN, Warszawa.
  5. Knight F.H. 1933: Risk, Uncertainty and Profit. London.
  6. Niederman D. 2008: Wizjonerzy, sceptycy, łowcy okazji.... GG Parkiet, Warszawa.
  7. Raport o przekształceniach własnościowych w 2003 roku. 2004: Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
  8. Wierzbińska M. 1996: Ryzyko w gospodarce rynkowej. Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu