BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacprzak Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Stępniewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze na przykładzie krajów związkowych
Polish-German Relations on the Example of German Regions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 106-111, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca gospodarcza, Handel zagraniczny, Inwestycje, Rozwój gospodarczy, Stosunki gospodarcze
Economic cooperation, Foreign trade, Investment, Economic development, Economic relations
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Członkostwo Polski w wielu organizacjach międzynarodowych jak np. OECD jest szansą dla utrzymania sprawnego systemu stosunków gospodarczych z innymi krajami. Położenie Niemiec w środku Europy sprzyja rozwojowi polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, które nabrały nowego wymiaru po wejściu do UE. Przedsiębiorstwa obu krajów zaczęły konkurować ze sobą. zacieśniła się wymiana handlowa, zwiększył się zakres inwestycji. Polska w 2008 roku stała się najważniejszym partnerem gospodarczym Niemiec w Europie Środkowej i Wschodniej. Niemcy natomiast od kilku lat są najważniejszym partnerem handlowym Polski zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Atrakcyjność Polski w oczach Niemców to nie tylko wzrost obrotów handlowych, napływu niemieckich inwestycji zagranicznych, ale również oparte na przyjaźni relacje społeczne. (abstrakt oryginalny)

Polish membership in many international organisations, like OECD, is a chance for maintaining an efficient system of economic relations with other countries. Localisation of Germany in the middle of Europe facilitates development of Polish-German economic relations, which got new dimension after Poland's accession to the European Union. Firms from both countries started to compete, trade relations has become closer, and the range of investments has increased. In 2008 Poland became the most important economic partner of Germany in the Middle and Eastern Europe whereas Germany has been the most important trade partner of Poland both in case of export as well as import for many years. Attractiveness of Poland from German point of view means not only increase in trade or German investments but also it includes on friendly social relations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europejskie zagłębie przemysłowe - Północna Nadrenia-Westfalia [www.infoniemcy.pl].
 2. Geschichte des Saarlandes im Überblick [www.saarland.de].
 3. Gospodarka Saary. Przemysł [www.infoniemcy.pl].
 4. Centrum finansowe Europy. Hesja [www.infoniemcy.pl].
 5. Rolnictwo. Hesja [www.infoniemcy.pl].
 6. Hessen - Land der Zukunftstechnologie [www.hessen.de].
 7. Informator Województwa Mazowieckiego. 2008: Biuro Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wyd. MSG Sp. z.o.o., Warszawa.
 8. Notatka ekonomiczna WE Kolonia. 2008: Hesja, Kolonia.
 9. Notatka ekonomiczna WPHI w Kolonii. 2007: Kolonia.
 10. Notatka ekonomiczna WPHI w Kolonii. 2008: Kolonia.
 11. Raport 1.2.3.4.5. lat Polski w Unii Europejskiej. 2009: Wyd. UKiE, Warszawa.
 12. Raport o rozwoju i polityce regionalnej. 2007: Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 13. Stępniewska A. 2009: Kształtowanie międzynarodowych stosunków gospodarczych na przykładzie Polski i Niemiec. Praca magisterska napisana w Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 14. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. 2006: Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 15. Weinprämierung für Schlüssel zum Erfolg [www.rlp.de].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu