BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Znaczenie banków lokalnych w kredytowaniu rolnictwa w warunkach globalizacji rynków finansowych
Importance of Local Banks in Crediting the Agriculture under Conditions of Globalization of Financial Markets
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 119-124, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Kredytowanie rolnictwa, Globalizacja rynków finansowych, Rozwój rolnictwa
Cooperative banks, Agricultural lending, Globalization of financial market, Agriculture development
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Określono rolę banków lokalnych w kredytowaniu rolnictwa w Polsce, w kontekście procesów towarzyszących globalizacji rynków finansowych. Jako przykład banków lokalnych przyjęto banki spółdzielcze. Wyniki badań potwierdzają tezę, że funkcjonowanie banków lokalnych ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania rolnikom dostępu do kredytów i innych usług finansowych. (abstrakt oryginalny)

The paper aims present the role of local banks in crediting the agriculture in Poland, in context of processes connected with globalization of financial markets. The researches have been coudnected based on local cooperative banks. They confirm the thesis, that functioning of local banks has crucial meaning for guarantee farmers appropriate access to bank credits and other financial services of banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Butler P., Durkin M. 1998: Relationship Intermediaries: Business Advisers in the Small Firm - Bank Relationship. International Journal of Bank Marketing, No 981, 32-38.
 2. Jaworski W.L. 2005: Rola lokalnych instytucji bankowych w obsłudze klienta detalicznego. [W:] Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse, zagrożenia, G. Rytlewska (red.). PWE, Warszawa, 78-79.
 3. Kata R. 2006: Bankowość spółdzielcza na rynku usług finansowych w Polsce (na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, nr 7-8, 113-125.
 4. Kulawik J. 2008: Europejska integracja finansowa i monetarna a rolnictwo. IERiGŻ-PIB, Raport Programu Wieloletniego, nr 96, Warszawa, 7-8.
 5. Kulawik J. 2005: Globalizacja finansowa a rolnictwo - wstępna analiza problemu. [W:] Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie. IERiGŻ-PiB, Raport Programu Wieloletniego, nr 17, Warszawa, 10.
 6. Kulawik J., 2007: Globalizacja finansowa a funkcjonowanie i rozwój banków. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Masny M. 2008: Chcesz pokoju, szykuj się na kryzys. Bank, nr 7/8.
 8. Oręziak L. 2004: Globalizacja rynków finansowych. [W:] Globalizacja od A do Z. NBP, Warszawa.
 9. Prasad E.S., Rogoff K., Wei S.J.,. Kose A.M. 2003: Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some Empirical Evidence. IMF, Washington March.
 10. Samcik M. 2009: Bank klientowi wilkiem. Gazeta Wyborcza, 10.04.
 11. Schmukler L S., Vesperoni E. 2006: Financial Globalization and Debt Maturity in Emerging Economies. Journal of Development Economics, Vol. 79, No. 1.
 12. Solarz J. 2002: Przyszłość finansowej infrastruktury rozwoju społeczności lokalnych: banki komercyjne czy banki spółdzielcze. ZBP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu