BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembała Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Instrumenty finansowe wspierające przemiany na rynkach pracy w regionach w kontekście realizacji unii gospodarczo-walutowej
Financial Instruments Supporting in Labour Market Changes in Regions in the Implementation of the Economic and Monetary Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 71, s. 84-94, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Regionalny rynek pracy, Stopa bezrobocia, Polityka zatrudnienia, Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Labour market, Regional labour market, Unemployment rate, Employment policy, European Social Fund (ESF)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono przemiany na regionalnych rynkach pracy Unii Europejskiej. Przybliżono instrumenty finansowe ukierunkowane na rozwiązywanie problemów rynku pracy w latach 2000-2006 i 2007-2013. Pokazano obszary wsparcia spójności społeczno-ekonomicznej przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2007-2013.

The article depicts the analysis of unemployment rate evolution between 2002 and 2006 in the EU member states and in their regions. The regional differences in the EU-27 are decreasing as regards the unemployment rate, which was influenced by the improvement of indices in the new member states. The financial instruments of the cohesion policy, which aim at settling problems of the labour market in the EU countries between 2000 and 2006 and within the new financing perspective 2007-2013, were pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Fifth progress report on economic and social cohesion, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM (2008) 371 final.
  2. http://ec.europa.eu/employment_social/esf/discover/participate_pl.htm.
  3. Martins Ferreira P.J., New Member States contribute to reducing unemployment in Europe, „Statistics in Focus" 2007, no. 124.
  4. Martins Ferreira P.J., Regional labour market disparities are narrowing, „Statistics in Focus" 2008, no. 84.
  5. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzanie (WE) nr 1784/1999, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210/12 z 31.07.2006 r.
  6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
  7. Rozwijające się regiony rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Urząd Oficjalnych Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2007, http://ec.europa.eu/ regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion4/pdf/4cr_pl.pdf.
  8. The European Social Fund. Investing in people 2007-2013, http://ec.europa.eu/employment_social/esf/ docs/facts_figures_en.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu