BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Marta (Uniwersytet Rzeszowski), Grzybek Maria (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw rolnych
Role of Institutional Environment to Development of Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 125-130, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Otoczenie rolnictwa, Instytucje ekonomiczne
Arable farm, Agriculture development, Agriculture environment, Economic institutions
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Przedstawiono otoczenie instytucjonalne oraz jego wpływ na rozwój gospodarstw rolnych. Oddziaływanie otoczenia instytucjonalnego zostało scharakteryzowane przez określenie roli interwencjonizmu państwowego, ocenę działalności urzędu gminy w zakresie działań publicznych oraz izb rolniczych, które reprezentują interesy rolników i wpływają na rozwój gospodarstw. (abstrakt oryginalny)

Development of rural areas in agricultural context requires well functioning institutional environment. Institutions serve many important functions of fundamental importance for development of farms. The importance of institutions increases along with development of agriculture. They support and stimulate changes in agricultural farms, helping to implement innovative solutions and adjusting them to European Union standards In the paper there was presented institutional environment and its impact on development of arable farms The influence of institutional environment was characterized by defining the role of state interventionism, assessment of municipality 's public activities as well as agricultural chambers, which represent farmers. The research was conducted in the year 2008, in a form of direct interview with farm owners, with the usage of anonymous survey questionnaire. The research was conducted on the sample of 150 farmers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 1992: Cele i skutki interwencjonizmu rolnego. Wieś i Rolnictwo, nr 3/4, 35-49.
 2. Grzybek M. 1999: Rola instytucji wspierających firmy działające na małą skalę w sferze agrobiznesu. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Ser. Ekonomiczna, z. 27, 73.
 3. Halamska M. 2006: Tworzenie i praktykowanie demokracji lokalnej w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 3, s. 9.
 4. Kołodziejczyk D., Wasilewski A. 2005: Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich. Wyd. IERiGŻ - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 7, 81-83.
 5. Lechwar M., Czudec A. 2001: Rola instytucji w rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERIA, t. 3, z.1, Warszawa-Poznań-Białystok, 67.
 6. Niewęgłowski M. 2005: Interwencjonizm państwowy w rolnictwie. Roczniki Naukowe SERIA, t. 7, z. 4, Warszawa-Poznań-Zamość, 313-315.
 7. Przedpełski K. 2006: Miejsce izb rolniczych w kształtowaniu polityki rolnej i działań rolników. Wieś Jutra, nr 12, 4-5.
 8. Rembisz W. 2004: ARR w systemie regulacji rynku rolnego 1990-2003. Biuletyn Informacyjny AKR, nr 4, 19-29.
 9. Siekierski J. 2005: Wpływ instytucji na przemiany agrarne w Polsce. [W:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Wyd. SGGW, Warszawa, 517-518.
 10. Stańko S. 2006: Instytucjonalne aspekty rynku rolnego i żywnościowego w Polsce. Roczniki Naukowe SERIA, t.7, z. 4, Warszawa-Poznań-Białystok, 315.
 11. Spychalski G. 2007: Instrumentalne i instytucjonalne aspekty wspierania rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Roczniki Naukowe SERIA, t. 9, z. 2, 353.
 12. Szmul M., Smoleń M. 2003: Finanse publiczne w skali lokalnej na przykładzie gminy Dynów. [W:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Czudec A. (red.). UR, Rzeszów, 124.
 13. Wilkin J. 2003: Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju nowa geografia ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm. [W:] Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Boltromiuk A. (red.). Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 50.
 14. Woś A. 1996: Agrobiznes. Makroekonomika. Wyd. Key - Text, Warszawa, 63.
 15. Wyrzykowska B. 2007: Organizacja i zadania izb rolniczych w Polsce. Roczniki Naukowe SERIA, t. 9, z. 2, Warszawa-Poznań-Kraków, 435.
 16. Zalesko M. 2006: Misja instytucji w rozwoju rynku rolnego w Polsce. Wieś Jutra, nr 10, 23-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu