BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Roman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Zielińska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Diagnoza wykorzystania środków programu SPO ROL na rozwój turystyki w woj. warmińsko-mazurskim
Utilization of Funds within Programs "SOP Restructuring and Modernisation of Food Sector" and "Rural Development Program 2004-2006" in Warmia and Mazury Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 131-136, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Programy rozwoju rolnictwa, Restrukturyzacja rolnictwa, Sektorowy Program Operacyjny, Obszary wiejskie, Rozwój turystyki
Agriculture development programs, Agricultural restructuring, Sectoral Operational Programme, Rural areas, Tourism development
Uwagi
summ., synopsis
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Przedstawiono najważniejsze wnioski z przebiegu realizacji programu SPO ROL w zakresie projektów wspierających rozwój turystyki w woj. warmińsko-mazurskim w latach 2004-2006. Doświadczenie zdobyte w trakcie wdrażania tego instrumentu polityki rolnej miało pozytywny wpływ na zapoczątkowanie procesu przemian zachodzących na obszarach wiejskich pod kątem rozwoju agroturystyki, który jest kontynuowany w nowej perspektywie finansowej 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

In article has been carried out an analytical investigation of project implementation course and have been devised conclusions by author about implementing Eu support programs: SOP Agriculture and RDP 2004-2006 which co-finances the implementation of projects supporting tourism development of rural areas. SOP Agriculture was one of the first programmes co-financed by the EU appropriations supporting rural development and rural areas at the beginning of a community membership. Under the Operation 2.4 in Warmia and Mazury province European Community support has been focused on the 111 projects of a total amount 9 139 768,00 zl, within this envelope the amount of liabilities has reached 7 824 695,87 zl. Although The Warmia and Mazury province came last positions in view of the submitted proposals amount as well as signed contracts co-financed by EFOiGR means, the programme implementation experience gained throughout this period can be considered as satisfactory solution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czeszejko-Sochacka M., Wojarska M. 2005: Ocena realizacji Programu SAPARD w województwie warmińsko-mazurskim. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1070, 114-119.
  2. Chmurzyńska K. 2007: Wyniki realizacji PROW i SPO ..Rolnictwo" w latach 2004-2006. IERiGŻ, Warszawa, 68-72.
  3. Dąbrowska B.J. 2008: Rynek turystyczny Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia. WSTiH, Gdańsk, 126-131.
  4. Dębniewska M., Skorwider J. 2004: Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na rozwój działalności turystycznej Warmii i Mazur. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1015, 135-141.
  5. Informacja o stanie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich według danych na dzień 30.06.2007 r. [www.armir.gov.pl], informacja z dnia 10.07.2007 r.
  6. Informacja o stanie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich według danych na dzień 28.02.2009 r. [www.armir.gov.pl], informacja z dnia 23.03.2009 r.
  7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2117) w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 ".
  8. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" opracowany na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. (Dz. U. Nr 197, poz. 2032) w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu