BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankiewicz Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Euro a małe i średnie przedsiębiorstwa
Euro Versus Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 71, s. 115-122, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Euro, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Optymalny obszar walutowy
Euro, Small business, Optimum Currency Areas (OCA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sektor MSP ma i będzie miał fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego. W artykule przedstawiono korzyści i koszty wprowadzenia euro dla małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do teorii optymalnych obszarów walutowych.

SMEs are and will be of a fundamental importance for economic development. Basing economic development on large private companies, which are owned primarily by foreign investors in Poland, can produce negative effects for the Polish economy in the long term. Hence, it is necessary to develop SMEs. The article presents benefits and costs of SMEs in the context of Poland's integration with the euro zone. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin R., The euro s trade effects, ECB, Working Paper nr 598/2006.
 2. Baldwin R., Skudelny F., Taglioni D., Trade effects of the euro. Evidence from sectoral data, ECB, Working Paper nr 446/2005.
 3. Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 4. Borowiec J., Ramy polityki gospodarczej w strefie euro, [w:] Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku, red. Z. Kaźmierczak, E. Kryńska, Folia Oeconomica nr 174, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
 5. Borowiec J., Gospodarka Polski w świetle kryteriów optymalnego obszaru walutowego, [w:] Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, red. H. Ćwikliński, FRUG, Gdańsk 2005.
 6. Borowiec J., Oddziaływanie europejskiej unii walutowej na spójność gospodarczą i społeczną UE, [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce UE, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, AE, Wrocław 2006.
 7. Cappiello L. i in., The impact of the euro on financial markets, ECB, Working Paper nr 598/2006.
 8. De Grauwe P., Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003.
 9. Inkubator instrumentem rozwijania przedsiębiorczości studentów, red. S. Jankiewicz, Sorus, Poznań 2006.
 10. Kaźmierczak A., Integracja Polski ze strefą euro - szanse i wyzwania, [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. IV, red. J. Czekaj, AE, Kraków 2004.
 11. Klamut M., Nowa polityka spójności UE, [w:] Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego, red. M. Lisiecki, H. Ponikowski, KUL, Lublin 2006.
 12. Klamut M., Przesłanki realizacji nowej polityki spójności UE w latach 2007-2013, [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce UE, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, AE, Wrocław 2006.
 13. Kolka M., Carbogno G.B., Kiedy polskie przedsiębiorstwa będą w strefie euro - czyli jak ten problem jest widziany przez ludzi biznesu, www.globaleconomy.pl [20 września 2008].
 14. Koszty dostosowawcze oraz korzyści z wprowadzenia euro dla sektora przedsiębiorstw niefinansowych, NBP, Warszawa 2008.
 15. Łon E., Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do sfery euro?, AE, Poznań 2007, www.nbp.pl [20 września 2008].
 16. Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
 17. Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. IV, red. J. Czekaj, AE, Kraków 2004.
 18. Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego, red. M. Lisiecki, H. Ponikowski, KUL, Lublin 2006.
 19. Orłowski W., Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 20. Pietrzak E., Markiewicz M., Finanse, bankowość i rynki finansowe, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007.
 21. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, red. J. Borowski, NBP, Warszawa 2004.
 22. Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku, red. Z. Kaźmierczak, E. Kryńska, Folia Oeconomica nr 174, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
 23. Skrzypczyński P., Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, Materiały i Studia nr 210/2006.
 24. Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce UE, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, AE, Wrocław 2006.
 25. Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, red. H. Cwikliński, FRUG, Gdańsk 2005.
 26. Walz U., Dynamie effects of economic integration: a survey, „Open Economies Review" 1997, no. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu