BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryńska Elżbieta (Uniwersytet Łódzki), Kwiatkowski Eugeniusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Polityka państwa wobec rynku pracy : idee ekonomiczne i rzeczywistość
State Policy and the Labour Market : Economic Ideas and Reality
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 5-6, s. 1-7, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Polityka zatrudnienia, Rynek pracy, Rola państwa w gospodarce
Employment policy, Labour market, States' role in economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współcześnie każde państwo realizuje w imieniu i dla społeczeństwa politykę wobec rynku pracy polegającą na oddziaływaniu na podaż i popyt na pracę. Jej zadaniem jest utrzymanie bądź przywracanie równowagi, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby osiągnięcia celu zasadniczego, jakim jest wysoki poziom zatrudnienia i niski poziom bezrobocia. Celem opracowania jest przedstawienie roli i znaczenia zagadnień związanych z rynkiem pracy w teoriach ekonomicznych oraz współczesnej praktyce gospodarczej. W opracowaniu omówiono ujęcia rynku pracy w głównych teoriach ekonomicznych, pojęcie i rodzaje polityki państwa na rynku pracy, politykę wobec rynku pracy w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz politykę wobec rynku pracy w warunkach obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Rozważania przeprowadzone w opracowaniu pozwoliły na sformułowanie kilku konkluzji dotyczących teoretycznych i praktycznych ujęć roli państwa w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

Today every state conducts labour market policy, influencing labour supply and demand on behalf of and for the society. The aim of this policy is to maintain or restore the equilibrium, taking into consideration its main goal - high level of employment and low unemployment. This paper focuses on the role and importance of the labour market problems in economic theories as well as in the contemporary economy. It elaborates on labour market in the mainstream economic theories; the concept and types of state policy on the labour market; labour market policy in the European Union Member States; and labour market policy during the present financial and economic crisis. The discussion presented in the paper has led to theoretical and practical conclusions about the role of state and its influence on situation on the labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron-Wiaterek M. (2002), Transformacja systemu zatrudnienia w działalności państwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, zeszyt nr 8, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 2. Biała Księga 2003 r. (2003), Część I; Polska wobec Strategii Lizbońskiej, Gdańsk, Warszawa: Polskie Forum Strategii Lizbońskiej.
 3. European Commission (2007), Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 4. Jarmołowicz W., Knapińska M. (2007), Polityka rynku pracy w Polsce w latach 2000-2006, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, Tom 17, Opole: РТЕ Oddział w Opolu.
 5. Karpiński A. (1992), Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych, Wrocław-Warszawa: Ossolineum.
 6. Kryńska E., red. (2009), Flexicurity w Polsce - diagnoza i rekomendacje, Warszawa: MPiPS.
 7. Łukaszewicz A. (2003), Globalizacja a Unia Europejska, w: J.J. Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 8. NBP (2009), Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa.
 9. Szylko-Skoczny M" Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 306-318.
 10. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (2002), Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Warszawa.
 11. Wilthagen T, Tros F. (2003), The concept of "Flexicurity": A new approach to regulating employment and labour markets, Tilburg University Flexicurity Paper 2003-4.
 12. Wiśniewski Z. (1994), Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, Toruń: UMK.
 13. Wiśniewski Z. (2002), Polityka rynku pracy, w: S. Borkowska (red.), Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, Warszawa: IPiSS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu