BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kras Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena oddziaływania niektórych programów i planów na środowisko w świetle postanowień dyrektywy 2001/42/WE
Environmental Assessment Procedure in the Light of Directive 2001/42/WE
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 71, s. 140-147, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Polityka ekologiczna, Ochrona środowiska, Prawne podstawy ochrony środowiska, Ustawodawstwo ekologiczne UE
Ecological politics, Environmental protection, Legal basis for environmental protection, EU environmental legislation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Efektywna polityka ekologiczna stanowi jeden z najważniejszych celów Unii Europejskiej. W związku z tym coraz większą uwagę koncentruje się na wstępnej ocenie wpływu na przyrodę przedsięwzięć, które maja być realizowane. W artykule omówiono główne cechy dyrektywy 2001/42/WE, która jest głównym aktem prawnym w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Environmental assessment is a procedure that ensures that the environmental implications of decisions are taken into account before the decisions are made. The process involves an analysis of the likely effects on the environment, recording those effects in a report, undertaking a public consultation exercise on the report, taking into account the comments and the report when making the final decision and informing the public about that decision afterwards. This article emphasized main features of the directive 2001/42/WE, which is the main legal act concerning environmental impact assessment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Feldmann L., Vanderhaegen M., Pirotte C., The future directive on strategic environmental assessment of certain plans and programmes on the environment, [w:] Public Participation and Health Aspects in Strategic Environmental Assessment, Proceedings of International Workshop, REC 2000.
 2. Hamblin P., Strategic Environmental Assessment: The Holy Grail for E1A, Conference on Environmental Impact Assessment, ELNI 1996.
 3. Hey Ch., Strategic environmental impact assessment 1977-1995, „ELNI Newsletter" 1996, no. 2.
 4. Tromans S., Roger-Machart Ch., Strategic environmental assessment: early evaluation equals efficiency?, „Journal of Planning Law", Sweet and Maxwell 1997.
 5. Akty prawne
 6. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, Espoo, 25 lutego 1991 r., DzU1999, nr 96, poz. 1110.
 7. Projekt dyrektywy z 1991 roku - sygnatura Gsa/sv XI/194/90 - dok. niepublikowany.
 8. Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, Kijów, 21-23 maja 2003 r., Dz.U. UE. L. 08.308.35.
 9. SEA, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE o ocenie oddziaływania niektórych planów i programów na środowisko, Official Journal L 197, 21.07.2001.
 10. Strategic Environmental Assessment, Scoping Report of 2007-2013 European Neighbourhood and Partnership Instrument, Latvia-Lithuania-Belarus, Cross-Border Cooperation Programme.
 11. TWE, Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, Official Journal C 340.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu