BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Strefa euro a globalizacja stosunków finansowych
The Euro Zone and the Globalization of Financial Relations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 71, s. 166-178, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Euro, Strefa euro, Międzynarodowe rynki finansowe, Jednolity rynek finansowy
Euro, Eurozone, International financial markets, Single financial market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przybliżono problemy dotyczące globalizacji międzynarodowych stosunków i rynków finansowych. Pokazano rolę euro kolejno jako waluty: rezerwowej, zaczepu, interwencyjnej, inwestycyjnej, fakturowania i transakcyjnej.

The paper is an attempt at giving a characterization of the euro zone based on the processes ongoing in the area: globalization of international relations and financial markets, growing geographical reach of euro use and the uniformity of the European financial market, all viewed as the aftermath of the gradual extension and globalization of the euro zone. The entire analysis is set against the dynamics of financial markets globalization. The market globalization will bring about further extension of the euro zone. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernhard Т., Postępy nowych członków Unii Europejskiej w realizowaniu kryteriów konwergencji gospodarczej, „Bank i Kredyt", sierpień 2006.
 2. Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006.
 3. Bukowski S.I., Strefa euro, PWE, Warszawa 2007.
 4. Chinn M., Frankel J., Will the Euro Eventually Surpass the Dollar As Leading International Reserve Currency?, Newport, RI., 1-2 June 2005.
 5. Committee on the Global Financial System, Bank of International Settlements no 9/2007.
 6. Kowalewski P., Euro a międzynarodowy system walutowy, Twiger, Warszawa 2001.
 7. Mishkin R, Is financial globalization beneficial?, Working Paper 11891, NBER 2005.
 8. Oręziak L., Euro pieniądz międzynarodowy, „Bank i Kredyt" 2008, nr 1.
 9. Oręziak L., Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 10. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Pszczółka I., Euro a integracja europejskich rynków finansowych, CeDeWu, Warszawa 2006.
 12. Rajan R., Has financial development made the world riskier?, Working Paper 11728, NBER 2005.
 13. Samborski A., Rynek papierów dłużnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej, „Bank i Kredyt" 2004, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu