BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimkowski Cezary (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Opcje jako instrument ograniczania ryzyka cenowego w unijnych uwarunkowaniach rynkowych
Minimizing Price Risk Through Use of Commodity Option in European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 137-142, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko cenowe, Instrumenty pochodne, Zarządzanie ryzykiem, Opcje, Rolnictwo
Price risk, Derivatives, Risk management, Options, Agriculture
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Przybliżono zagadnienia dotyczące możliwości zarządzania ryzykiem cenowym przez producentów rolnych, skali ewentualnych korzyści' oraz określenia, na ile efektywne przy obecnym poziomie konwergencji cen na jednolitym rynku rolnym UE byłoby działanie jednego, centralnego rynku instrumentów pochodnych na produkty rolne. Problemy zarządzania ryzykiem cenowym zobrazowano na przykładzie rynku pszenicy konsumpcyjnej z wykorzystaniem opcji. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with issues of managing price risk in agriculture. The are presented advantages of using rural commodity options and problems linked to low level of convergence of rural prices in the European Union. To exemplify this problems prices of milling wheat risk have been investigated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorton G.B., Romvenhorst K.G. 2005: Facts and Fantasies about Commodity Futures. Yale ICF Working Paper, No. 04-20.
  2. Jajuga K., Jajuga T. 2002: Inwestycje. PWN, Warszawa.
  3. Jerzak M.A., Czyżewski A. 2006: Mikro i makroekonomiczne czynniki warunkujące rozwój rynku towarowych instrumentów pochodnych w Polsce. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.
  4. Jerzak M. 2009: Zarządzanie ryzykiem cenowym jako czynnik poprawy konkurencyjności. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, nr 1.
  5. McCorkle D.A., Waller M.L., Amosson S.H., Bevers S.J., Smith J.G. 2009: The Economic Impact of Intensive Commodity Price Risk Management Education. Journal of Extension, Vol. 47, Nr 2.
  6. Rembeza J., Seremak-Bulge J. 2008: Interakcja cen zbóż na rynku polskim z tynkami zagranicznymi. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu