BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klusek Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Działania agencji nieruchomości rolnych związane z realizacją "ustawy zabużańskiej"
Activities of the Agency of Agricultural Property Concerning the Enforcement of "Zabużańska Law"
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 143-148, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości gruntowe, Regulacje prawne, Gospodarka nieruchomościami
Ground real estate, Legal regulations, Real estate economy
Uwagi
summ., synopsis
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstrakt
W katalogu zadań realizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR) istotne miejsce zajmują zadania określone przepisami ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej "ustawą zabużańską". Na mocy jej przepisów osoby uprawnione mogą nabywać nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) na własność lub współwłasność, uczestnicząc w organizowanych przetargach. Dodatkowo Agencja ma obowiązek przekazywania części środków finansowych pochodzących ze sprzedaży nieruchomości do powołanego tą ustawą funduszu celowego, z którego wypłacane są rekompensaty pieniężne dla "zabużan". (abstrakt oryginalny)

The tasks defined by the law on the execution of the entitlements for compensation on the properties abandoned outside present Polish territory, called "zabużańska law " are important part of the other task performed by the Agricultural Property Agency (APA). According to the provisions of "zabużańska law " entitled persons can purchase the properties out of Agricultural Property Reserve of the State Treasury (APRST) for ownership or co-ownership on the way of a tender. In addition the APA is obliged to transfer certain part of the funds acquired this way to a compensation fund linked with this law out of which the compensations for "zabuzanie " are effected. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn informacyjny MRiRW i ARiMR. 2006: nr 1-2, Warszawa.
 2. Biuletyn informacyjny MRiRW i ARiMR. 2008: nr 10, Warszawa.
 3. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2004. 2005: ANR, Warszawa.
 4. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2007. 2008: ANR, Warszawa.
 5. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 24, poz. 159).
 6. Ustawa z dnia z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).
 8. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 roku o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39).
 9. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418).
 10. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawień I nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z I 2006 r. Nr 195, poz. 1437).
 11. Wancke P. 2007: Nieruchomości. Leksykon pojęć i definicji. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 roku sygn. Akt K.2/04 (Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2722).
 13. [http://www.anr.gov.p1/pl/article/109841].
 14. [http://www.anr.gov.pl/pl/article/100896].
 15. [www.bgk.com.pl].
 16. [http://www.msp.gov.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu