BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knapik Wioletta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zaufanie społeczne jako czynnik kapitału społecznego wsi na przykładzie wybranej produkcji rolnej w powiecie chrzanowskim
The Social Confidence as the Factor of the Rural Social Capital on the Example of the Chosen Agricultural Production in the Chrzanów Administrative District
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 149-154, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Zaufanie społeczne, Produkcja rolna, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Social capital, Social trust, Agricultural production, Knowledge-based economy
Uwagi
summ., synopsis
Kraj/Region
Powiat chrzanowski
Abstrakt
Zaufanie społeczne stanowi podstawowy element funkcjonowania rozwiniętych systemów gospodarczych. Jest konsekwencją modelu życia opartego na sprawdzonych systemach kontroli społecznej. Zaufanie społeczne jest jedną z najbardziej istotnych wartości kapitału społecznego. Nowoczesne rolnictwo, jako gałąź gospodarki, podlega takim samym prawom rynkowym jak inne formy życia gospodarczego. Realia społeczno-ekonomiczne wpływają na stymulację endogennych form rozwoju, uwzględniając potencjał społeczności lokalnej. Na przykładzie wybranej, nowoczesnej formy rozwoju rolnictwa - uprawy wierzby energetycznej w powiecie chrzanowskim, przedstawiono rolę oraz znaczenie zaufania społecznego jako czynnika kapitału ludzkiego. (abstrakt oryginalny)

The social confidence makes the basic element of the kelter of developed economies. It is a consequence of the model of the life, fixed on the space of the life of several generations, based on checked control systems of social. The social confidence is one of most essential principal amounts of social. The contemporary economy, based on the knowledge, makes the especially precious, renewable capital. The modern agriculture, as the branch of the economy, is subject such themselves market rights as other life forms of economic. Socioeconomical realities bear on the stimulation of endogenous forms of the development, taking into account the potential of the local community. For purposes of my paper is the exhibition of the influence, connections between the development of modern forms of the rural farming and a confidence level of the social as crucial element of the social capital. On the example of the chosen, modern form of the rural development-cultivations of the energy-willow in the Chrzanów administrative district, to be introduced became the part and the meaning of the social confidence as the factor of the human capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Kwieciński M. (red.). 2004: Znaczenie wiedzy i informacji w zintegrowanym systemie zarządzania. [W:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków, 37.
 2. Chaskin R.J., Brown P., Venkatesh S., Vidal A. 2007: Budowanie potencjału społeczności lokalnej. [W:] Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko. Kaźmierczak T. (red.). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 37-47.
 3. Drucker P. 1994: Praktyka zarządzania. Nowoczesność. Wydawnictwo AE, Kraków, 73.
 4. Drucker P. 1999: Społeczeństwo prokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 156-157.
 5. Galata S. 2004: Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 50-53.
 6. Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A. 2000: Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 32.
 7. Fedyszak-Radziejowska B. 2007: Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy? Przykłady polskich gmin wiejskich. [W:] Ekonomia społeczna. Kapitał społeczny, Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.) Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 67.
 8. Fukuyama F. 1997: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław, 27, 38, 39.
 9. Kaźmierczak T. (red.). 2008: Partnerstwa lokalne: struktura, funkcjonowanie, styl działania. [W:] W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich. Kaźmierczak T. (red.). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 37-38.
 10. Knapik W. 2007: Gospodarka oparta na wiedzy. |W:] Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu, Grabiński T., Woszczek L. (red.). Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów, 67.
 11. Magie C., Mulle J. 1995: Walka z czasem. Wydawnictwo Poltex, Warszawa, 115.
 12. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. 2002: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 72-73.
 13. Słownik języka polskiego 2002: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1124, 1250.
 14. Wnuk-Lipiński E., Ziółkowski M. (red.). 2001: Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy. ISP PAN, Warszawa, 143.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu