BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszko-Chomentowska Zofia (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Wykształcenie zawodowe ludności rolniczej
Professional Education of Rural Population
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 155-159, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ludność wiejska, Wykształcenie, Kwalifikacje zawodowe
Rural population, People's education, Professional skills
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Dokonano oceny poziomu wykształcenia rolniczego ludności rolniczej w latach 2002-2007. Rolnictwo jest działem gospodarki o najmniej wykwalifikowanej sile roboczej, aczkolwiek w ostatnich latach nastąpiły korzystne zmiany w strukturze wykształcenia wiejskiej ludności rolniczej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że jakość zasobów ludzkich w rolnictwie zarówno w zakresie wykształcenia ogólnego, jak i rolniczego systematycznie ulega poprawie. Nadal jednak poziom wykształcenia ludności rolniczej jest niski. W 2007 r. co czwarty właściciel gospodarstwa indywidualnego posiadał wykształcenie tylko podstawowe i niepełne podstawowe. Wykształcenie rolnicze posiadało prawie 40% kierujących gospodarstwami. Największą grupę stanowili kierownicy posiadający ukończony kurs rolniczy. (abstrakt oryginalny)

The paper describes an evaluation of agricultural education status among the rural people over the period 2002-2007. Agriculture is a sector of the economy that employs the least qualified labour force, although me favourable changes in the structure of rural population education have been observed lately. As the obtained results revealed, the quality of agricultural human resources systematically was being improved both in general as well as agricultural education status, however, their level of education held below the average. In 2007, every fourth farmer had just elementary or incomplete elementary education. Around 40 % of farmers were educated agriculturally. Among them, the largest group was constituted by farmers with agricultural training course. Having the demographic problem in mind, the disproportion in the quality of human capital between country and town as well as among the regions is expected to grow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r. 2006: GUS, Warszawa.
  2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. 2008: GUS, Warszawa.
  3. Herbst M. 2004: Zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce. Od czego zależą wyniki edukacyjne?. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(17), s. 89-104.
  4. Klepacki B. 2005: Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERIA, Warszawa-Poznań, t. VII, z. 1. s. 124-128.
  5. Pilarski S. 1988: Wpływ kwalifikacji zawodowych rolników na organizację i ekonomikę gospodarstw indywidualnych. Wieś i Rolnictwo, nr 4, s. 170-184.
  6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://prow.rolnicy.com/mlody-rolnik.
  7. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002. 2003: GUS, Warszawa.
  8. Szafraniec K. (red.). 2006: Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja. IRWiR PAN, Warszawa, s. 15.
  9. Tomczak W. 1980: Wpływ wykształcenia i doskonalenia zawodowego rolników na wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, s. 98-101.
  10. Wiatrak A.P. 2005: Kapitał ludzki w procesie zmian rolnictwa polskiego. Problemy Rolnictwa Światowego, t. XIII, s. 394-402.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu