BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego z wykorzystaniem metody oceny punktowej ważonej oraz profilu oceny
The Measure of Intellectual Capital in Agricultural Enterprise Using the Weighted Method of Points Estimation and Profile of Estimation f
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 166-171, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Kapitał przedsiębiorstwa, Agrobiznes, Metody pomiarowe
Intellectual capital, Business capital, Agrobusiness, Measuring methods
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Przedstawiono podstawowe aspekty pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. Dokonano prezentacji metod i ich przydatności do badań. Przybliżono praktyczne aspekty zastosowania metody oceny punktowej oraz profilu oceny w przedsiębiorstwie agrobiznesu. Wskazano na konieczność modyfikacji zastosowanej metody oceny kapitału intelektualnego w odniesieniu do przedsiębiorstw rolniczych. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to present the essential problems of measurement of intellectual capital in enterprises. The major method of measurement of this capital and their utility in practice were shown. Some basic aspect of use of the weighted method of point estimation and profile of estimation in agricultural enterprises was also approximated. The authors indicated the necessity of modification the method which was used to define intellectual capital referred) to agricultural enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M. 1999: Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa. [W:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Duraj J. (red.). Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 2. Dobija M. 1999: Koncepcja pomiaru kapitału intelektualnego w aspekcie rachunkowości społeczno-ekonomicznej. [W:] Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, tom LI, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 3. Dobija D. 2003: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania im. A. Koźmińskiego, Warszawa.
 4. Edvinsson L., Malone M.S. 2001: Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa.
 5. Gierszewska G., Romanowska M. 1998: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 6. Jarugowa, Fijałkowska 2002: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Gdańsku.
 7. Jaworski J. 2009: Value Based Management w małym przedsiębiorstwie. [W:] Przegląd Organizacji, 3, s. 32-35.
 8. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. 2006: Kapitał intelektualny spojrzenie z perspektywy interesariusze. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków .
 9. Kunasz M. 2006: Klasyfikacja metod oraz narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych. Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 10. Mikuła B. 2002: Kapitał intelektualny jako przedmiot zarządzania. Problemy Jakości, nr 4.
 11. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Lichtarski J. (red.). 2001: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Wachowiak P. (red. nauk.) 2005: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. Wyd. SGGW, Warszawa.
 13. Strojny M. 2003: Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji. [W:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija D. (red.). Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu