BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Antoni (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Rola jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia agrobiznesu w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
The Role of Self-Government Territorial Units and Institutions of Agribusiness' External Environment in Development of the Local Entrepreneurship
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 172-177, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rozwój przedsiębiorczości, Instytucje otoczenia biznesu, Agrobiznes, Rozwój lokalny
Local government, Entrepreneurship development, Business environment institutions, Agrobusiness, Local development
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Podjęto próbę identyfikacji zadań władz lokalnych i instytucji otoczenia biznesu w kreowaniu rozwoju agrobiznesu. Wykorzystano badania ankietowe dotyczące oceny stosowanych form pomocy służących rozwojowi przedsiębiorczości. Wyniki badań wskazują, że władze gminne w głównej mierze podejmują działania znajdujące się w ich zakresie, pomijając rolę innych podmiotów. Natomiast przedsiębiorcy oczekują wsparcia finansowego i rozbudowy infrastruktury. (abstrakt oryginalny)

In the paper an attempt is made to identify main activities of self-government territorial units that affect agribusiness development and also to know opinions of institutions and entrepreneurs constitute agribusiness' external environment concerning these activities. Investigations enhanced 16, that means all, gminas and 112 institutions located in the county of Częstochowa. Research results show that local authority underlined their own activities and at the same time neglected activities of others local units. Opinions of the main role of local authority activities shared entrepreneurs. They want local authorities to increase using fiscal instruments, financial support and infrastructure development. From institutions of agribusiness' external environment they expect legal and financial services and professional training. Investigation results allow to make a conclusion, that local authorities are able to play more important role in agribusiness development due to influencing local economic units to participate in solving main social and economic issues of gminas development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Duczkowska-Małysz K. 1997: Strategia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Strategia doradztwa w realizacji rządowego, regionalnych i lokalnych programów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. CROW, Olsztyn, 42.
  2. Kożuch A. 1999: Gospodarcze i społeczne funkcje organizacji rolników. Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 10-38.
  3. Malinowski P. 2004: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w strategiach rozwoju gmin i jego wpływ na gospodarstwa domowe. [W:] Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, nr 33. Wyd. SGGW, Warszawa, 587.
  4. Zalewski A. 2005: Ekonomika rozwoju lokalnego, wybrane zagadnienia. [W:] Samorząd terytorialny a rozwój lokalny. Monografie i opracowania. SGH, Warszawa, 105-106.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu