BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Analiza efektywności wykorzystania opcji amerykańskich w inwestowaniu na rynkach pszenicy konsumpcyjnej
Analyse of American Options Efficiency in Investing on Markets of Consumption Wheat
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 178-183, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Model dwumianowy, Instrumenty pochodne, Opcje amerykańskie, Opcje europejskie, Efektywność inwestycji, Wycena opcji
Binomial model, Derivatives, American options, European options, Efficiency of investment, Options pricing
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Przeanalizowano efektywność zastosowania opcji amerykańskich na rynkach pszenicy konsumpcyjnej. Badaniem objęto trzy kraje: Polskę, Francję i Niemcy. W pierwszym etapie badań, na podstawie historycznych cen pszenicy konsumpcyjnej, ustalono parametry niezbędne do wyceny opcji. Następnie za pomocą modelu dwumianowego oszacowano wartości premii. W drugim etapie badań analizowano opłacalność wcześniejszego wykonania wycenionych amerykańskich opcji sprzedaży. Uzyskane wyniki odniesiono do analogicznych opcji europejskich. (abstrakt oryginalny)

In the paper there is analyzed efficiency of American options applications on markets of consumption wheat. The study focused on three countries: Poland, France and Germany. In the first step of research parameters necessary for options pricing were set on the base of historical wheat prices. Then, option prices were calculated by the use of binomial model. In the second step of research efficiency of early exercise of investigated American put options was examined. The results were related to analogous European put options. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chriss N.A. 1997: Black-Scholes and beyond: option pricing models. McGraw-Hill, New York.
  2. Cox J., Ross S., Rubinstein M. 1979: Option pricing: a simplified approach. Journal of Financial Economics, 7, s. 145-166.
  3. Hull J. 1998: Kontrakty terminowe i opcje. WIG-Press, Warszawa.
  4. Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W. 2004: Opcje egzotyczne - wprowadzenie. Rynek Terminowy, nr 1, s. 6-12.
  5. Tarczyński W. 2003: Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. PWE, Warszawa.
  6. Pruchnicka-Grabias I. 2006: Egzotyczne opcje finansowe. Wyd. CeDeWu, Warszawa.
  7. Zahng P.G. 2006: Exotic options. World Scientific Publishing, Singapore.
  8. [www.minrol.gov.pl]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu