BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krukowski Krzysztof (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Koncepcja nowego zarządzania publicznego w organizacjach wdrażających politykę rolną
The Concept of New Public Management in Organizations Implementing Rural Policy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 184-188, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Zarządzanie publiczne, Agrobiznes
Public sector, Public governance, Agrobusiness
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Po integracji Polski z Unią Europejską system wsparcia podmiotów działających w sferze agrobiznesu przybrał formę zinstytucjonalizowaną, posiadającą wiele zadań. Podmioty te mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie całego sektora agrobiznesu. Przedstawiono koncepcję nowego zarządzania publicznego jako modelu zarządzania organizacjami publicznymi wdrażającymi politykę rolną i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w procesie europeizacji administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)

After Poland's integration with the European Union, the system of supporting the organizations that run business in agribusiness area, has assumed an institutionalized form that has a lot of tasks. These organizations have a huge influence on the functioning of the whole agribusiness sector. In this article the concept of New Public Management is presented on the basis of the public organization that implement rural policy and development of rural areas in Poland under conditions of increasing Europeanization of public administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grosse T.G. 2008: Europeizacja a lokalne uwarunkowania administracyjne (przykład agencji wdrażających politykę rolną i rozwój obszarów wiejskich w trzech nowych krajach członkowskich). Zarządzanie Publiczne, 1(3), 69-90.
  2. Hood C. 2002: A public Management for All Seasons? [W:] Public Management. Critical Perspectives, Osborn S.P. (red.) Routledge, London, 185-203.
  3. Kieżun W. 1998: Sprawne zarządzanie organizacjami. SGH, Warszawa, 64-65.
  4. Krukowski K., Kamieniak K. 2006: Strategiczna karta wyników - narzędzie zarządzania strategicznego organizacjami publicznymi. [W:] Zarządzanie organizacjami publicznymi, Krukowski K. (red.). UWM, Olsztyn, 47-52.
  5. Kożuch B. 2006: Ewolucja zarządzania organizacjami publicznymi. [W:] Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Kożuch B. (red.). Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków, 25-31.
  6. Kożuch B. 2004: Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa, 74,79-80.
  7. Owsiak S. 1997: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa, 22-23.
  8. Zalewski A. 2005: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. SGH, Warszawa, 44.
  9. Zalewski A. 2006: Nowe zarządzanie publiczne jako instrument poprawy efektywności sektora publicznego, [W:] Zarządzanie organizacjami publicznymi, Krukowski K. (red.). UWM, Olsztyn, 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu