BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyżanowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Doradztwo rolnicze jako czynnik stymulujący rozwój gospodarstw agroturystycznych
Agricultural Extention as a Factor which Stimulate Development of Agri-Tourism Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 189-194, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Doradztwo rolnicze, Agroturystyka, Rozwój turystyki
Agricultural advisory, Agrotourism, Tourism development
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Przybliżono rodzaje doradztwa rolniczego oraz tendencje zmian w treściach doradztwa agroturystycznego. Przedstawiono działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej podejmowane przez ośrodki doradztwa rolniczego, stowarzyszenia agroturystyczne i samorządy lokalne. (abstrakt oryginalny)

Types of agricultural extention and tendencies of changes in agricultural consulting contents have been shown in this article. As well as action for agri-tourism development taking up by centers of agricultural consulting , agri-tourism associations and local governments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Altkorn J. 1995: Marketing w turystyce. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 145.
  2. Jachimowicz E., Krzyżanowska K. 2004: Pozarolnicze funkcje gospodarstwa rolniczego na przykładzie jego działalności agroturystycznej. Wyd. SGGW, Warszawa, 78.
  3. Jedrzejczyk I. 2001: Nowoczesny biznes turystyczny. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 149.
  4. Kania J. 2001: Doradztwo rolnicze w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej. [W:] Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych, Drygas M., Kania J., Wiatrak A. (red. nauk.). Wyd. PAN, Warszawa, 18.
  5. Kania J. 2007: Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Wyd. AR w Krakowie, Kraków, 73.
  6. Kujawiński W. 1997: Doradztwo rolnicze w zarysie. Wyd. Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Poznań, 40.
  7. Sikorska-Wolak I. 2008: Rola doradztwa w rozwoju agroturystyki. [W:] Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki, Gutkowska K. (red. nauk.). Wyd. Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warszawa, 16.
  8. Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. Dz.U. z 2004 r., nr 251 poz. 2507.
  9. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591.
  10. [http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=11&id=201]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu