BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepański Marek (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Proponowane zmiany w publicznym systemie emerytalnym w Polsce : głos w dyskusji
The Proposals of Changes in the Polish Public Pension System
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 5-6, s. 18-23, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Ubezpieczenia społeczne, System emerytalny, Fundusze emerytalne, Reforma systemu emerytalnego
Open Pension Funds (OPF), Social insurance, Pension schemes, Pension funds, Pension system reform
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi głos w dyskusji na zmianami z publicznym systemie emerytalnym, proponowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a częściowo także przez Ministerstwo Finansów. Zdaniem autora, najważniejsza z proponowanych zmian: przedsienie 4,3% składki emerytalnej z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) do ZUS-u zburzy całą strukturę nowego, wdrażanego od 1999 r. systemu emerytalnego, gdyż podważy podstawową zasadę zmniejszenia ryzyka uczestnika systemu poprzez dywersyfikację ryzyka (podział składki między część repartycyjną i część kapitałową systemu). Również propozycje dotyczące możliwości jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych w OFE przeznaczonych na wypłatę emerytur dożywotnich zwiększają ryzyko dla uczestników systemu, z których przynajmniej część mogłaby przeznaczyć uzyskane w ten sposób pieniądze na cele niezwiązane z zabezpieczeniem emerytalnym. Autor proponuje wprowadzenie pewnych modyfikacji w publicznym systemie emerytalnym, ale bez podważania podstawowych zasad jego funkcjonowania. Taką zmianą mogłoby być m.in. wprowadzenie zewnętrznego punktu odniesienie (benchmarku) dla inwestycji realizowanych przez OFE (zamiast średniej wymaganej stopy zwrotu wszystkich OFE benchmarkiem byłoby wypracowanie stopy zwrotu wyższej niż inflacja i na poziomie co najmniej tempa wzrostu PKB liczonego na 10 lat przed przejściem danego rocznika na emeryturę). (abstrakt oryginalny)

The article present some comments on proposals of the Ministry of Labour and Social Policy and Ministry of Finance concerning the public pension system in Poland. The author explains why the proposed shift of the 4,3% of pension contributions from the capital (fully-funed) to the Pay-As-You-Go (PAYG) part of the system would be the wrong solution. The main argument is that it would destroy the basic structure and the main aim of the new public pension system (risk diversification between PAYG and fully-funded pillar). Author present his own proposals of modification of the public pension system in Poland (for example: the introduction of a new benchmark for the pension funds in the second pillar of the system, based on real rate of return of investments and the average rate of economic growth (GDP). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bobrowska A., Piasecka А. (2005), Rola państwa w systemie emerytalnym, w: Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Sokołowska S. (red.), Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej, Opole: Uniwersytet Opolski.
 2. Bratkowski A. (2010), System emerytalny do naprawy, "Rzeczpospolita" z 4 stycznia.
 3. CBOS (2008), System emerytalny - oceny i postulaty. Komunikat z badań, CBOS, [dostęp: 15.01.2010], dostępny na stronie: http://www.cbos.pl
 4. Chłoń-Domińczak A., Stachura J., Strzelecki P. (2009), Poland (Report), w: Pension Schemes and pension projections in the EU-27 Member States - 2008-2060, Volume II - Annex, "European Economy", Occasional Papers 56, October, Economic Policy Committee (AWG) and Directoriate - General for Economic and Financial Affairs, European Commision, s. 310-317.
 5. Fedak J. (2010), Po dziesięciu latach należy spojrzeć na reformę, "Rzeczpospolita" z 12 stycznia.
 6. Góra M. (2003), System emerytalny, Warszawa: PWE.
 7. Góra M. (2009), Fundusze i instytucje wspólnego inwestowania, w: B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red. nauk.), System finansowy w Polsce, t. l, Warszawa: PWN.
 8. Góra M., Palmer E. (2004), Shifting Perspectives in Pensions, "IZA Discussion Paper" nr 1369 (ftp://ftp.iza.org/dps/ dp1369.pdf).
 9. Liberda В. (2000), Oszczędzanie w gospodarce polskiej, teorie i fakty, РТЕ, Warszawa.
 10. Orczyk J. (2005), Zabezpieczenie emerytalne, w: J. Orczyk, Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 11. Ostrowska K. (2010), Pracodawcy nie poprą zmian w OFE, "Rzeczpospolita" z 22 stycznia.
 12. Pension Schemes and pension projections in the EU-27 Member States - 2008-2060 (2009), Volume II - Annex, "European Economy", Occasional Papers 56, October, Economic Policy Committee (AWG) and Directorate - General for Economic and Financial Affairs, European Commision.
 13. Ranking OFE według wartości hipotetycznego konta (grudzień 2009) (2010), Analizy Online, [dostęp 25.01.2010], dostępne na stronie: http://www.analizy.pl
 14. Sołdek A. (2009), Wielofunduszowość w II filarze polskiego systemu emerytalnego, w: R Chybalski, I. Staniec (red. nauk.), 10 lat reformy emerytalnej w Polsce. Efekty, szanse, perspektywy, zagrożenia, Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej, s. 144-157.
 15. Szczepański M. (2009), Personal Provision of Retirement Income in Poland, w: Personal Provision of Retirement Income, Ed. By J. Stewart and G. Hughes, Edward Elgar, Cheltehnham, UK, Nothhampton, USA, s. 125-147.
 16. Szumlicz T. (2005), Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Bygoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
 17. Żukowski M. (2006), Rodzaje reform emerytalnych, w: Żukowski M., Reformy emerytalne w Europie, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 7-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu