BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniak Mirosława (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Analiza i ocena stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich
Analysis and Assessment of the Development of Information Society on Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 201-206, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Obszary wiejskie, Internet
Information society, Rural areas, Internet
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Przeprowadzono analizę i ocenę poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego na polskich obszarach wiejskich na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego oraz raportów różnych organizacji naukowo-badawczych. Przedstawiono wyniki analizy ilościowej (liczba komputerów, liczba i rodzaj połączeń z Internetem) wykorzystania środków unijnych w edukacji informatycznej rolników. Zwrócono też uwagę na czynniki różnicujące tempo rozwoju oraz opisano postawę mieszkańców wsi i rolników wobec potencjalnych usług świadczonych w ramach e-administracji. Na koniec zaprezentowano oceny poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polski w skali globalnej i Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to present the analysis and assessment of information society's development degree on rural areas in Poland. The analysis have been couducted based on data from Central Statistical Office and reports of various organizations. There are presented the quantitative analysis (computers, number and type of connection with Internet), the absorbtion of European Union founds for computer courses for farmers. The paper indicates also the factor, which differentiate the rate of development and the attitude of villages' inhabitants toward potential services of the e-administration. Finally, it presents the information society development in Poland in global and European Union context. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czapliński J., Panek T. (red.) 2008: Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza społeczna 2007. Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego.
  2. GUS. 2007: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2006 r. cz.l i cz.2, GUS, Warszawa.
  3. GUS. 2008: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2007 r., GUS, Warszawa.
  4. Global Information Technology Report 2008-2009. 2009: http://www.insead.edu/vl/gitr/wef/main/home.cfm (z dnia 27.04.2009).
  5. Internetowa mapa dotacji UE (2008), http://www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl.
  6. Kowalski K. 2009: Polska słabo wykorzystuje Internet, IDG.pl, http://www.insead.edu/vl/gitr/wef/main/analysis/headtoheadint.cfm (z dnia 26.03.2009)
  7. Pentor. 2007: Polska wieś i rolnictwo 2007. Raport z badań. Research International Pentor, Warszawa, http://bip.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=28411.
  8. Raport Bangemanna. 1994: Europa a globalne społeczeństwo informacyjne. Zalecenia dla Komisji Europejskiej. Bruksela, http://kbn.icm.edu.p1/gsi/raport.html#roz1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu