BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumilicz Tadeusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
System zabezpieczenia emerytalnego po 10 latach - jaki powód sporu o OFE? : głos w dyskusji
Public Pension System after Ten Years : Debates Concerning OPF?
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 5-6, s. 24-26, przypisy
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie emerytalne, Ubezpieczenia społeczne, Zabezpieczenie społeczne, System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Fundusze emerytalne
Pension arrangement, Social insurance, Social security system, Pension schemes, Pension system reform, Pension funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia komentarz do propozycji zmian w systemie emerytalnym przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Autor odnosi się do "problemu OFE" z pewnym dystansem, którego - jego zdaniem - brakuje w prowadzonej dyskusji na ten temat. Według autora nie można oceniać dokonywanych zmian systemu zabezpieczenia emerytalnego bez rzetelnego odwołania się do jej wcześniejszych założeń. Jest to według niego niezbędne, gdy opowiada się za kontynuacją koncepcji zmiany i gdy proponuje się konieczne jej modyfikacje. (abstrakt oryginalny)

The most clearly visible change that has been carried out for over ten years in the social security system is, of course, the transition from PAYG financing towards the PAYG-funded financing. The less noticeable and less understandable, but more important, seems to be the change that consists in switching from the so-called defined-benefit formula to the so-called defined contribution formula. While stressing the importance of these two fundamental systemic changes, one should agree that the so-far experience of changes in old-age security system allows for the formulation of rather critical assessments relating to the realization of the concept of system's changes and to the specific construction components of the system. Inconsistencies associated with the introduction of the PAYG-funded financing must raise serious concerns, which the financial crisis has only compounded. Equally essential are the doubts arising from the application of defined contribution rule in the pension scheme, which raises emotions slowly yet they will strongly be intensified with subsequent decisions concerning the payout of retirement benefits. Thus, the reforming of the pension system turns out to be an example of the bad management of social change in which both inadequate social acceptance and firm political decisions play an exceptionally important role. The "OPF (open pension funds) problem" in the new pension system must be treated with a certain distance which is missing in the current discussion. That is so because one cannot evaluate (review, judge) the undergoing change without a fair recall to its earlier assumptions. This is indispensable whenever we are in favour of continuation of a particular concept of change as well as when we propose necessary modifications to it. Inconsolable process of privatization of state enterprises in Poland in 1999-2009 is the main reason of OPF problem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa luty 1997.
  2. M. Góra, System emerytalny, PWE, Warszawa 2003, s. 212.
  3. T. Szumlicz, Zabezpieczenie emerytalne w Szwecji i w Polsce - jedna czy dwie "filozofie" reformowania?, w: J. Osiński (red.), Polska i jej sąsiedzi. Uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe, SGH, Warszawa 2005, s. 311-326.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu