BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matysik-Pejas Renata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Globalizacja konsumpcji a postawy etnocentryczne konsumentów
Globalization of Consumption and Ethnocentric Attitudes of Consumers
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 207-211, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Konsumpcja, Etnocentryzm
Globalization, Consumption, Ethnocentrism
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Przedstawiono wielowątkowe procesy globalizacji konsumpcji wraz z jej uwarunkowaniami i skutkami oraz zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego, będącego swego rodzaju reakcją na rozprzestrzenianie się zunifikowanych wzorców konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

Globalization of the consumption is a sum of processes finding their reflection in all aspects of consumer 's functioning on the market. It is not possible to judge it explicitly - unconditionally bad or good. Globalization of the consumption is carrying both positive and negative effects with it. Scope of its influence is depending on a "base" to which is coming across in given country or region. On the one hand a pressure of standardized models of the consumption is noticed, which are a result of spreading of global culture of the consumption, on the other hand it is possible to observe phenomenon of the consumer ethnocentrism, which is kind of defense against the pressure of foreign products. However one should be marked - consumer ethnocentrism is getting in principle to approval and purchase of origin native (domestic) products, while globalization of the consumption embraces the sphere of the consumption, not being limited only to approval of global products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bywalec C. 2007: Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. PWN, Warszawa, 145.
  2. Cynarski W.J. 2003: Globalizacja a spotkanie kultur. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 17.
  3. Figiel A. 2004: Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne. PWE, Warszawa, 34, 40-43.
  4. Klimek H. 2007: Globalizacja a badanie rynku. Studia Gdańskie, t. IV, 88-96.
  5. Mazurek-Łopacińska K. 2003: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa, 33-44.
  6. Mical M. 2008: Proces globalizacji we współczesnym świecie. Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki WSzil w Rzeszowie, nr 3(8), Rzeszów, 150-151.
  7. Mróz B. 2006: Procesy globalizacji konsumpcji. Eurokonsumenci. [W:] Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Janoś-Kresło M., Mróz B. (red.). SGH, Warszawa, s. 203, 208-210.
  8. Rymarczyk J. 2004: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, 15.
  9. Sajdakowska M. 2003: Etnocentryzm konsumencki - czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów na rynku żywności. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria, 2(1), s. 177.
  10. [www.kupujnasze.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu