BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego
Ultimation of the EU Founds by Local Self-Goverments
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 224-229, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Fundusze strukturalne, Samorząd terytorialny
EU funds, Structural funds, Local government
Uwagi
summ., synopsis
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Podjęto próbę oceny poziomu oraz struktury wykorzystania funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dokonano tego na podstawie sprawozdań wykonywanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odnośnie wykorzystania funduszy unijnych w latach 2004-2006 oraz na lata 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyze the absorption and utilization of the European Union structural founds by Polish local self-governments in the years 2004-2006 old provides predictions for the years 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Oręziak L. 2009: Finanse Unii Europejskiej. Wyd. PWN, Warszawa, s. 178.
  2. Graczyk M. 2008: Zarządzanie inwestycjami komunalnymi. Dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Branta, Bydgoszcz - Zielona Góra.
  3. Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. 2007: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj.
  4. Ocena Polski w zakresie spójności z Unią Europejską. 2007: Raport Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa.
  5. Ustawa z 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej. Dz.U. 1990, nr 34, poz. 138.
  6. [www.mapa.fijnduszestrukturalne.gov.pl].
  7. [www.mrr.gov.pl].
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz.U. 149, poz. 1567).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu