BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pizło Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Studium przypadku jako metoda badawcze w naukach ekonomicznych
Case Study as Methods of Research in Economy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 246-251, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Metody badawcze, Nauki ekonomiczne, Studium przypadku
Research methods, Economic sciences, Case study
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Przedstawiono istotę stadium przypadku jako nowoczesnej metody badawczej wykorzystywanej w naukach społecznych w tym w ekonomii. Artykuł zawiera również typologizację studium przypadku oraz charakterystykę aspektów metodycznych i analitycznych odnoszących się do tej metody badawczej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the case study method as a usefull research fool in economic researches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grankfort-Nachmias C, Nachmias D. 2001: Metody badawcze w naukach społecznych. Wyd. Zysk i S-ka Poznań, s. 249-254.
 2. [http://college.hmco.com z 14 lipca 2005 r].
 3. Introduction to Case Study by Winston Tells. 1997: [In:] The Qualitative Report, volume 3, number 2, July, [www.nova.edu/ssss/QR/QR3-2/tellis1.html].
 4. Konecki K. 2000: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Nowak S. 1985: Metodologia badań społecznych. Wyd. PWN, Warszawa, s. 20.
 6. Pizło W. 2007: Institutions in socio-economic life - methodological issues. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 6 (1), s. 51-60.
 7. Pizło W. 2007a: Zastosowanie marketingu internetowego w działalności marketingowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 8. Ptak-Kostecka Z. 2005: Studium przypadku case study. Biuletyn Badawczy CKE, nr 4, s. 115-117, 122.
 9. Rószkiewicz M. 2002: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 37-39.
 10. Silverman D. 2009: Prowadzenie badań jakościowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa s.169, 170, 173-177, 179.
 11. Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa, s. 151-156.
 12. Stake R. 2000: Case study. [In:] Handbook of Qualitative Reserch, Denzin N., Lincoln Y. (red.), wyd. 2. Thousand Oaks, CA: Sage, s. 437-438.
 13. Stake R. 1995: The art. of case research. Thousand Oaks, CA, wyd. Sage publications.
 14. Sztumski J. 2005: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wyd. Śląsk, Katowice, s. 114-118, 149.
 15. Tatarkiewicz W. 2004: Historia filozofii, t. II. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 142.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu