BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puślecki Damian (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Lipińska Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wypadkowość przy pracy w rolnictwie na tle wybranych krajów zachodnioeuropejskich
Accident Occurance in Agriculture on the Background of Selected West European Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 258-263, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wypadki przy pracy
Agriculture, Accidents at work
Uwagi
summ., synopsis
Kraj/Region
Europa Zachodnia
Western Europe
Abstrakt
Poruszono problemy związane z problematyką wypadków przy pracy rolniczej. Zwrócono uwagę na zagrożenia, które mogą się pojawić podczas wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Przedstawiono najczęstsze przyczyny i skutki zdarzeń wypadkowych w rolnictwie. Opracowanie stanowi także analizę porównawczą zjawiska wypadkowości przy pracy z wybranymi krajami zachodniej Europy. (abstrakt oryginalny)

This paper concerns the existing problems in scope of accidents at work in agriculture. The main reasons and results of accidents at work in this sector have been presented. The range of its definitions has been changed. Authors have stressed main hazards which may occur during the farming. In comparison to selected west European countries, must be stated that not only in Poland the agriculture caused the most number of accidents. Coming to conclusion - there 's a downward trend in Poland in the accident occurance in agriculture, unfortunately, the technological development may get stronger. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Accidents du travail et maladies professionnelles des non-salaries agricoles 2002-2005. 2006: Annuaires statisti-ques CCMSA, s. 9.
 2. Bacciccioni M. 1990-2000: Morte e invaliditr nel lavoro agricolo. 5 anni di infortuni in una provincia italiana: cronaca dell"intervento istituzionale, s. 150.
 3. Canova J. 2008 : Infortuni Agricoli, Awertenze per i coltivatori [www.coldiretti.it].
 4. CCMSA - Caisse Centrale de Mutualite Sociale Agricole 2006: Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy. Marzec, opubl. 13. 12. [www.msa.fr].
 5. Chiffres utiles MSA en 2007. edition 2008: s. 6.
 6. Dati Inail, Andamento delgi infortuni sul lavoro. Roma no. 12/2007, s. 45.
 7. Incidenza infortuni sul lavoro Pagricoltura primo settore. Italia nel mondo quotidiano online [www.ilpiave.it].
 8. Kobielski W. 2005: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, nr 2, s. 31.
 9. Koradecka D. 2002: Bezpieczeństwo pracy na wsi. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia, nr 2, s. 79.
 10. Koradecka D. 2002: Bezpieczeństwo pracy na wsi. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia, nr 1, s. 78.
 11. Liczba wypadków śmiertelnych w latach 1990- 2007 [www.krus.gov.pl].
 12. Münz A. 2005: Statistik von Kinderunfällen hinsichtlich der Unfallbereiche und der häufigsten Unfallgegenstände in der Landwirtschaft. BZgA, s. 2.
 13. Puślecki D. 2006: Z problematyki prawnej wypadku przy pracy rolniczej. Prawo i Administracja, t. V, Piła, s. 333.
 14. Sicurezza sul lavoro Incidenti lavoro: record riduzioni in agricoltura (-9%), COLDIRETTI.it - Pubblicata il 28/04/ 2008.
 15. Solecki L. 2007: Wypadki w rolnictwie - dynamika zmian w ostatniej dekadzie, XIII Międzynarodowe Seminarium Ergonomii. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia, s. 22.
 16. Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft, Auf einen Blick, 2007: Daten und Zahlen, Kassel 2006, s. 2.
 17. Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2008, Nr 50 poz. 291).
 18. Ustawa z 2 kwietnia 2004 o zmianie ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2004 nr 91 poz. 873).
 19. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników w 2003 r. 2004: BPIR KRUS, Warszawa.
 20. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników w 2007 r. 2008: BPIR KRUS, Warszawa.
 21. Zagórski J. 1996: Wypadki przy pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Wypadkowość w rolnictwie. IMW, Lublin, s. 103.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu