BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wpływ przywództwa na sukces organizacji
The Impact of Leadership in Successful Organizations
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1177, s. 141-149, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji
Słowa kluczowe
Przywództwo, Kapitał intelektualny, Zarządzanie wiedzą, Wartość przedsiębiorstwa, Sukces przedsiębiorstwa, Polska Nagroda Jakości, Przegląd literatury
Leadership, Intellectual capital, Knowledge management, Enterprise value, Success of the company, Polish Quality Award, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zanalizowano zagadnienie przywództwa. Wyjaśniono jego istotę oraz scharakteryzowane wybrane cechy przywódcy. Przedstawiono wiedzę przywódcy jako jeden z czynników sukcesu organizacji. Omówiono miejsce przywództwa w kryteriach Polskiej Nagrody Jakości (PNJ).

The article concerns the role of leadership in the process of developing a successful organization. Some of the problems covered concern the essence of leadership and how it evolved, characteristic features found in leaders, need in leaders to excel organizations they run under changing environment conditions, the role of knowledge acquired by leaders and how it influences the management process. The knowledge itself is an important factor of successful organizations. Thus, intangible assets and knowledge management are in general vital for successful organizations. The role of leadership and recognition of merit in terms of the Polish Quality Award is presented. The role of human resource management and development are chief responsibilities of leaders and need to be addressed in the strategy of every organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Biblioteka Nowoczesności, Czytelnik AE, Kraków 1994.
 2. Drucker P.F., Post-Capitalist Society, Harper Collins Publisher Inc., New York 1993.
 3. Drucker P.F., Praktyka zarządzania. Czytelnik Nowoczesności, AE, Kraków 1994.
 4. Gierszewska G., Wawrzyniak В., Globalizacja - wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
 5. Gupta А.K., Govindarajan V., Cultivating a Global Mindset, Academy of Management. Executove 2004.
 6. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Businessman Book, Warszawa 1999.
 7. Konzel H., Der Mensch denkt, "Qualität Zuverleisigkeit" 1998, nr 2, DGQ, Monachium.
 8. Lovnis A.B., Lovnis L.H., von Weizsacker E.U, Mnożnik cztery, Rolewski, Toruń 1999.
 9. MacGregor Burns J., Władza przywódcza, [w]: Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1994.
 10. Maruszewski T., Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 11. Mathis R.L., Jackson J.H., Human Resources Management, Thomson, Ohio 2006.
 12. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 13. Morris R., Seemen M., The Problem of Leadership: Inter-Discyplinary Approach, "American Journal of Socjology" 1959.
 14. Pene J., Kreatywne kierowanie, Placet, Warszawa 2000.
 15. Smith Ph.M., Przywództwo, [w:] Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella, red. A.S. Manstead, M. Hewstone, Jacek Santorski&Co.Warszawa 1996.
 16. Szajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu