BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisiecka Krystyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Przywództwo jako kryterium oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością : etap badań
The Influence of Leadership on the Level of Quality Management System Maturity : Research Phase
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1177, s. 117-127, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji
Słowa kluczowe
Przywództwo, System zarządzania jakością, Metodologia badań, Badania naukowe
Leadership, Quality management systems, Research methodology, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ukazano metodykę oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością w firmie. Dokonano oceny poszczególnych zasad z wyeksponowaniem zasady przywództwa. Omówiono metodykę badań, na którą składały się trzy etapy: poziom dojrzałości systemu, poziom ważności korzyści wynikające z usprawnienia oraz priorytet przyszłych działań. Przedstawiono także wyniki badań oparte na tej metodyce.

The study shows the method of rating a level of quality management system maturity in a company, a new technology offered by new standard - ISO 10014:2006, which has been created for rating the influence of a level of quality management system maturity for financial and economic benefits in companies. The intention of the study was also to show the stages of research, which should verify the thesis that the higher level of quality system maturity, measured by chosen indicators, should give a company the higher level of financial and benefit indicators. In the research, carried out by TÜV NORD POLAND, leadership is indicated by respondents as third out of eight quality management rules exerting the largest influence on the level of maturity of quality management system. The company management prepares and realizes the strategy of organization, decides about the directions of development, allocates the company resources and is responsible for relations with surroundings. The business experience of every person and preliminary results of researches show that leadership exerts strong influence on the level of maturity of quality management system in an organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kurtzman J., Rifkin G., Griffith V., Praktyczne idee najtęższych umysłów biznesu, MBA, MT Biznes, 2005.
  2. Lisiecka K., Papaj T., Wilczek M., Wyniki badań ankietowych 2006.
  3. Pfeffer J., Sutton R.I., Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  4. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
  5. Quality Management Systems-Guidelines for Realizing Financial and Economic Benefits. International Standard ISO. ISO 10014, 2006.
  6. Sposoby utrzymywania przewagi konkurencyjnej firmy, red. K. Lisiecka, AE, Katowice 2006.
  7. Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PN-EN ISO 9001, PKN, Warszawa 2001.
  8. Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, PN-EN ISO 9004, PKN, Warszawa 2001.
  9. TQM metodą dynamicznego podejścia do zarządzania jakością, red. K. Lisiecka, [w:] Dynamiczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Badania Statutowe Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, AE, Katowice 2005.
  10. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu