BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radwan Andrzej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Paluch Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Usługi budowlano-remontowe w gospodarstwach rodzinnych w zależności od zasobów mieszkaniowych i budynków gospodarczych w Polsce
Construction and Repair Services in Family Farms Depending on Housing Resources and Farm Buildings in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 264-270, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Usługi budowlane, Struktura usług, Zasoby mieszkaniowe
Households, Construction services, Structure of services, Housing resources
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Przedstawiono wielkość i strukturę nabywanych usług budowlano-remontowych w gospodarstwach, czterech gmin różniących się warunkami społeczno-ekonomicznymi rolnictwa. Analiza obejmuje stan zasobów mieszkaniowych i gospodarczych w dobranych losowo gospodarstwach rodzinnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents an assessment of housing resources and farm buildings on family farms selected at random in four parts of Poland with different socio-economic conditions. The research confirmed territorial differences between conditions off arms concerning their housing resources and the standard of equipment, but also animal buildings and farm buildings. A low level of construction and repair services acquisition was registered on farms where the intensity per area unit is diminishing with increasing farm area. Low consumption of services is accompanied by a high range of self-services showing regional differences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Radwan A. 2001: Usługi produkcyjne w procesie przemian strukturalnych gospodarstw rodzinnych. ZN AR w Krakowie nr 272.
  2. Szeptycki A., Kamiński E, Myczko A, Olszewski T, Tymiński J., Wójcicki Z. 1996: Stan i kierunki techniki oraz infrastruktury rolniczej w Polsce. IBMER, Warszawa.
  3. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2008: GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu