BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicki Roman (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie przestrzenne aktywności gospodarstw rolnych w zakresie pozyskiwania środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
The Spatial Diversification of Farmers' Activity in Obtaining Funds from Programs: "Restructuring and Modernisation of the Food Sector" and "Rural Development Program 2004-2006"
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 271-277, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wspólna Polityka Rolna, Sektorowy Program Operacyjny, Rozwój obszarów wiejskich, Zróżnicowanie przestrzenne
Arable farm, Common Agricultural Policy (CAP), Sectoral Operational Programme, Rural development, Spatial differentiation
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Artykuł dotyczy analizy przestrzennej udziału gospodarstw rolnych w Sektorowym Programie Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Badaniami objęto działania, których beneficjentami były gospodarstwa rolne, tj.: "Inwestycje w gospodarstwach rolnych", "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów" oraz "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem". (abstrakt oryginalny)

This article focuses on a spatial analysis of the Sector Operational Program " Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development Program 2004-2006" (as provided by Regional Branches of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA). The research included activities intended for farmers as the beneficiaries i.e.: "Investments in farms", "Setting up of young farmers", "Diversifying farming and related activities in order to ensure diversity of activities or alternative sources of income" and "Improvement and development of infrastructure related to agriculture". Applications executed as part of specific activities tended to be spatially diversified. However, the process only slightly contributed to equalizing disproportions in the spatial structure of Polish agriculture as farmers most active in obtaining funds come from regions enjoying a historically established high level of agricultural development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biegajło W. 1973: Typologia rolnictwa na przykładzie województwa białostockiego. Prace Geograficzne, nr 101, Warszawa, 71-77.
  2. Drygas M., Kmieciński T. 2007: Ocena realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Kontynuacja programu SAPARD. Wieś i Rolnictwo, nr 4 (137.)
  3. Rudnicki R. 2007: Zróżnicowanie regionalne aktywności gospodarstw rolnych w Polsce w zakresie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w latach 2004-2006. [W:] Roczniki Naukowe SERIA, t. 9, z. 1, Warszawa-Poznań-Kraków, s. 416-422.
  4. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich" 2004: Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu