BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopiński Wiesław (Uniwersytet Rzeszowski), Kuźniar Wiesława (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wpływ działalności agencji nieruchomości rolnych na zmianę struktury obszarowej gospodarstw rolnych na Podkarpaciu
The Impact of Agricultural Property Agency's Activities on Changes in Field Structure of Arable Farms in Podkarpacie Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 302-306, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Agrobiznes, Restrukturyzacja rolnictwa
Arable farm, Agrobusiness, Agricultural restructuring
Uwagi
summ., synopsis
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
Podjęto próbę ukazania wpływu Agencji Nieruchomości Rolnych na funkcjonowanie producentów rolnych w warunkach gospodarki rynkowej. Zagadnienia te zostały wzbogacone o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 270 właścicieli gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim. (abstrakt oryginalny)

In the paper there was taken an attempt to present influence of Agricultural Property Agency on functioning of agricultural producers in market economy conditions. These issues were enriched in results of survey research conducted on the sample 270 owners of agricultural farms in podkarpackie voivodeship. The conducted theoretical and empirical analysis enables a statement, that a touched problem is very actual and important. The help of Agricultural Property Agency in creating and running modern agricultural farms becomes more and more important element in rural environment. The analysis of empirical data enables a conclusion, that activities realized by Agricultural Property Agency are considered to a moderate degree by farmers in Podkarpackie voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltowski M., Miszewski M. 2006: Transformacja gospodarcza w Polsce. PWN, Warszawa, s. 323.
 2. Leopold A. 2000: Zrozumieć rolnictwo. Nowe Życie Gospodarcze, nr 8(248), s. 38.
 3. Leopold A. 2006: Trzeba zmienić tę ustawę. Nowe Życie Gospodarcze, nr 5(413), s. 12-13.
 4. Makowiecki M. 2002: 10 lat przekształceń. Nowe Życie Gospodarcze, nr 12(328), s. 26.
 5. Makowiecki M. 2003: Dzieci z byłych PGR. Nowe Życie Gospodarcze, nr 24(362), s. 36.
 6. Makowiecki M. 2005: Agencja od ziemi. Rozmowa z prof. Stanisławem Kowalczykiem, prezesem ANR. Nowe Życie Gospodarcze, nr 17(401), s. 28-29.
 7. Możdżeń-Marcinkowski M. 2003: Agencja Nieruchomości Rolnych. Wyd. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków, s. 35.
 8. Nyrkowski A. 2001: Stracone złudzenia? Nowe Życie Gospodarcze, nr 8(300), s. 45.
 9. Przed nowymi zadaniami. 07.09. 2003: Nowe Życie Gospodarcze, nr 17(356), s. 30.
 10. Raport o działalności ARR w 2007 r., s. 18.
 11. Sokołowska S. 2006: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 7, 9, 83-84.
 12. Wilkin J. 2005: Przestroga przed pochopnym działaniem. Nowe Życie Gospodarcze, nr 21(405), s. 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu