BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Źródła finansowania wybranych inwestycji ochrony środowiska na dolnośląskiej wsi w latach 2005-2007
Sources of Financing Selectet Investments of Natural Environment in Rural Areas of the Lower Silesia Province in the Years 2005-2007
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 307-312, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Finansowanie inwestycji ekologicznych, Inwestycje w ochronę środowiska, Źródła finansowania, Wieś
Environmental protection, Financing of the environmental protection, Environmental investments, Source of financing, Village
Uwagi
summ., synopsis
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Przeanalizowano zmiany struktury finansowania wybranych inwestycji infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska na dolnośląskiej wsi w latach 2005-2007. Zwrócono szczególną uwagę na wsparcie tego finansowania ze środków funduszy unijnych. Zaprezentowano korzystne zmiany, jakie nastąpiły w badanym zakresie na dolnośląskiej wsi. (abstrakt oryginalny)

The paper is dedicated to analysis of charges in the structure of financing technical infrastructure to protect natural environment in selected subregions of dolnośląskie voivoship between 2005-2007. Special attention was paid to the new possibilities of financing technical infrastructure to protect natural environment i.e. money from Structural Funds and Cohesion Funds. The paper emphases the very good use of the enlisted possibilities of financing technical infrastructure on the rural areas of Lower Silesia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czaja S., Bela A. 2007: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, s. 349.
  2. Kociszewska I. 2007: Niektóre społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, pod red. Graczyka A. Wyd. EkoPress Białystok - Wrocław, s. 138.
  3. Kożuch A. 2008: Źródła finansowania rozwoju lokalnego. [W:] Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013, pod red. Mickiewicza P., Gotkiewicza W. Akademia Rolnicza w Szczecinie, s. 72.
  4. Rocznik ochrony środowiska. 2008: GUS, Warszawa.
  5. Roczniki statystyczne rolnictwa i obszarów wiejskich 2005-2007: GUS, Warszawa.
  6. Zegar J.S. 2005: Programowanie ekorozwoju obszarów wiejskich. [W:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, pod red. Papuzińskiego A. Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz, s. 87-111.
  7. Źródła finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce. 1997: Chemonics International Inc, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu