BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gogolewska Jadwiga
Tytuł
Ocena zmian zachodzących na lokalnym rynku ciepła w latach 1998-2002 na przykładzie Dolnego Śląska i województwa opolskiego
Assessment of Changes Occurring in the Local Market of Heating in the Years 1998-2002 - Example of the Lower Silesia Region and the Opole Region
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 174, s. 465-479
Tytuł własny numeru
Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku
Słowa kluczowe
Ciepłownictwo, Rynek energetyczny, Rynki lokalne
Heating, Energy market, Local markets
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk, Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
Przedstawiono zmiany jakie zachodzą na lokalnym rynku ciepła oraz niektóre ważne czynniki, które ten rynek ukształtowały i go utrwalają. Określono możliwy wzrost stopnia konkurencyjności tego rynku, której nie sprzyja współczesna struktura podmiotowa przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wskazano również, że z powodu wielu czynników powodujących spadek dynamiki zapotrzebowania na ciepło, na rozwój lokalnego rynku ciepła może skuteczniej niż obecnie wpłynąć wyposażenie obiektów komunalnych w centralne ogrzewanie.

The author presents a picture of the local market of heating through changes in heating licences and in structure of heat production and sales pointing to these factors which have shaped this picture and consolidate it. The structure of heat production and sales was a basis for the author in determining a possible growth of competitiveness in this market, which is hampered by the present composition of heat engineering companies. Taking into account the structure of their assets it will be possible to diminish the degree of heat production and sales in companies characterised by small scale heat production or with spatially dispersed assets. Heat sources will be modernised more dynamically - especially in local heat engineering companies abandoning solid fuels - than in large companies. It is also pointed out that due to many factors, which reduced dynamics of demand for heat, development of the local heat market can lead to equipping communal facilities with central heating more effectively that it was the case earlier.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bodych-Wasilewska J., Cherubin W., Trzeci rok zatwierdzania taryf dla ciepła, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” 2002, nr 2, s. 25.
  2. Kamrat W., Strategia rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych w warunkach konkurencji, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” 2001, nr 10.
  3. Gospodarka mieszkaniowa w 1998 r., GUS, Warszawa 1999 r., s. 69.
  4. Rocznik statystyczny województw 2001, GUS, Warszawa 2002, s. 131 i 138.
  5. CherubinW., Możliwości i ograniczenia stosowania usług przesyłowych w miejskich systemach ciepłowniczych, Materiał niepublikowany, przedstawiony w ramach Warsztatów Regulatora, organizowanych cyklicznie dla pracowników URE.
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.12.2000 r. Dz. U. Nr 122, z 31 grudnia 2000 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu