BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zombirt Joanna (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Reforma infrastruktury regulacyjno-nadzorczej w UE : merytoryczna czy kosmetyczna?
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 12, s. 168-189, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Integracja finansowa, Reformy gospodarcze
Financial crisis, Financial integration, Economic reforms
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Obecny kryzys ujawnił wiele luk w finansowej siatce nadzorczo-regulacyjnej. Wiele instytucji krajowych i ponadnarodowych, w tym banki centralne, ministerstwa finansów oraz - co ważne dla krajów członkowskich Unii Europejskiej - instytucje wspólnotowe, jak Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada czy Europejski Bank Centralny podejmowały rozliczne działania i inicjatywy mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia w przyszłości kryzysu o podobnej sile poprzez wypełnienie zidentyfikowanych luk. Wśród inicjatyw Komisji Europejskiej należy wymienić między innymi powołanie Grupy Mędrców pod przewodnictwem Jacques'a de Larosière'a, której powierzono zadanie zidentyfikowania ww. luk oraz wypracowanie stosownych rekomendacji. W wyniku prac Grupy powstał Raport, który z niewielkimi poprawkami został przyjęty do zastosowania w pracach na rzecz unowocześnienia systemu regulacyjnego i nadzorczego w UE. Niestety, głębsza analiza nowych rozwiązań skłania do wniosku, że zmiany mają bardziej charakter kosmetyczny niż systemowy i same w sobie w niewielkim stopniu podniosą poziom regulacji i nadzoru instytucji finansowych działających w UE. (abstrakt oryginalny)

Current crisis has highlighted numerous gaps in financial regulatory and supervisory framework. Many national and supranational entities, among others central banks, ministries of finance and - what is even more important for Member States of the European Union - institutions of Community as European Commission, European Parliament, Council or European Central Bank stepped in with many actions and initiatives aimed on mitigation of probability in future of so severe crises by fulfilling gaps being identified. Among various initiatives of the European Commission one could recall establishment of The Wise Men Group chaired by Jacques de Larosière with a task of these gaps' identification and making relevant recommendations. De Larosière Group Report has been than adopted - with smaller modifications - and became a basis to update and upgrade European regulatory and supervisory system. Unfortunately, a comprehensive analysis of the new solutions brings the conclusion that changes implemented have very limited added value and in very limited extend will improve quality of regulations and supervision over European financial institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Commission of the European Communities, Commission Staff Working Document, Accompanying document to the Communication from the Commission "European financial supervision" Impact Assessment, {COM(2009) 252 final} {SEC(2009) 716}.
  2. Commission of the European Communities, Communication from the Commission: European financial supervision, Brussels, 27.5.2009, COM(2009) 252 final.
  3. Counterparty Risk Management Policy Group II, Toward Greater Financial Stability: a Private Sector Perspective, July 27, 2005 www.crmpo-licygroup.org.
  4. European Commission, Internal Market Directorate General, Institutional Arrangements for the Regulation and Supervision of the Financial Sector, 1, January 2000.
  5. Haldane Andrew G., Executive Director, Financial Stability, Bank of England, Rethinking the Financial Network, Speech delivered at the Financial Student Association, Amsterdam, April 2009.
  6. High Level Committee on a New Financial Architecture, Final Report, 16 June 2009.
  7. June 19, 2009 (Bloomberg).
  8. Zombirt J., Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja, Cedewu, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu