BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świstak Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Program "Mleko w szkole" jako wsparcie sektora mleczarskiego w Polsce
"School Milk" Programme as a Support to Dairy Brunch in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 313-319, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł mleczarski, Konsumpcja żywności, Produkcja rolna, Mleko
Dairy industry, Food consumption, Agricultural production, Milk
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Program "mleko w szkole" realizowany w wielu krajach świata pełni dwojakiego rodzaju funkcje: z jednej strony przyczynia się do poprawy stanu odżywienia dzieci i wykształcenia u nich właściwych nawyków żywieniowych, z drugiej stanowi jedno z narzędzi interwencjonizmu państwowego, chroniącego dochody producentów mleka. System dopłat do programu, jednolity dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, choć niedoskonały, jest przykładem pozytywnego wykorzystania procesów globalizacyjnych, nie zawsze tak jednoznacznie ocenianych. (abstrakt oryginalny)

"School Milk" Programme performer in several countries of the world plays double function: a) improvement of nutritional status among children along with development of prudent food habits, b) one of the state intervention mechanism protecting milk producer. In this paper current performance of the "Milk School" Program in Poland was analized in the contest of the situation in the Polish milk sector. Both the EU and national legislations related to finance of the programme aimed at development of its extension was also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domańska E. 2004: Wspólna organizacja rynku mleka i jego przetworów [www.ppr.pl].
 2. Górska-Warsewicz H. 1998: Wpływ postępowania konsumenta na rynek mleka i przetworów mleczarskich w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Praca doktorska, SGGW, Warszawa.
 3. Iwan B. 1999: Wspólna organizacja rynku mleka w Unii Europejskiej i jej implikacje dla Polski. [W:] Dostosowanie podstawowych rynków rolnych w Polsce do integracji z Unią Europejską, Adamowicz M. (red.). Wyd. SGGW, Warszawa, 98-113. Przegląd Mleczarski, 3, 12-14.
 4. Kasztelan P. 2005: Fundusze branżowe. Roczniki Naukowe SERIA, t. VII, z. 4, s. 159-162.
 5. Kozłowski A. 2004: Dla kogo Rezerwa Krajowa Kwoty Mlecznej?. KTO i GDZIE WYDAŁ ??
 6. Kraciuk J. 2004: Wpływ wspólnej polityki rolnej na sektor mleczarski w Polsce. [W:] Problemy rolnictwa światowego. Tom XI. Wyd. SGGW, Warszawa, 161-172.
 7. Murawski M. 2004: Nowe zasady rozdziału Rezerwy Krajowej Kwoty Mlecznej. Przegląd Mleczarski, 3,10-11.
 8. Murawski M. 2009: Główne wątki dotyczące aktualnej sytuacji - kryzysu polskiego mleczarstwa. Przegląd Mleczarski, 1, 46-47.
 9. Prognoza cen podstawowych produktów rolniczych. 2009: Biuletyn Informacyjny ARR, 1112, 56-72.
 10. Przepóra A., Krajewski K., Pietrzak M. 2000: Rynek Mleka i Produktów Mlecznych. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, Majewski E., Dalton G. (red.). SGGW, Warszawa, 453-486.
 11. Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej 2005 i 2008. GUS, Warszawa.
 12. Sałacki K. 2009: Wpływ systemu kwot mlecznych na kształtowanie się produkcji mlecznej w Polsce, analiza zmian w ujęciu regionalnym. Przegląd Mleczarski, 5, 46-51.
 13. Seremak-Bulge J. 2009: Wpływ reformy i zwiększenia kwot na polskie mleczarstwo. Przegląd Mleczarski, 1, 28-33.
 14. Stulich R. 2009: Firmy z branży mleczarskiej zmieniały się dynamicznie. Przegląd Mleczarski, 4, 36-38.
 15. Świątkowska M., Świstak E. 2002: Znaczenie promocji kategorii produktów i programów socjalnych dla kształtowania rynków produktów rolno-spożywczych na przykładzie rynku mleka doświadczenia światowe. Roczniki Naukowe SERIA, t. IV, z. 3, 186-189.
 16. Świstak E. 2005: Zawartość wapnia w dietach wybranej grupy dzieci na tle konsumpcji produktów mlecznych w Polsce. [W:] Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Gutkowska K., Narojek L. (red.). Warszawa, 135-142.
 17. Świstak E., Berger S. 2006: Realizacja programu "mleko w szkole" na tle konsumpcji mleka i jego przetworów w Polsce. Zdrowie publiczne, 116, 2, 359-362.
 18. Świstak E., Sawicka B. 2006: Zmiany spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego. Handel Wewnętrzny, Numer specjalny, czerwiec, s. 291-296.
 19. [www.arr.gov.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu