BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tetwejer Urszula (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
System ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce oraz Unii Europejskiej
Protection System of Regional and Traditional Products in Poland and in the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 320-324, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Produkty regionalne, Cechy produktu, Oznakowanie produktów spożywczych, Kraj pochodzenia produktu, Promocja produktu
Regional product, Product features, Food labeling, Country of origin (COO), Product promotion
Uwagi
summ., synopsis
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej i w Polsce. Opisano podstawowe regulacje prawne umożliwiające ich ochronę i rejestrację oraz podjęto próbę zdefiniowania pojęć takich, jak: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. (abstrakt oryginalny)

The article presents the protection system of the traditional and regional products in Poland and in the European Union. The Author describe law regulation of protection and regulation of the traditional and regional products in the European Union. The paper defines idea of Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indications and Traditional Specialty Guaranteed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaś K. 2007: Produkty regionalne szansą rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, Adamowicz M. (red.). SGGW, Warszawa.
 2. Gąsiorowski M. 2004: Europejki system oznaczania jakości produktów regionalnych. Vinaver K., Jasiński J. (red.). Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Solidarność Francja Polska, "Agro-Smak", Fundacja Funduszu Współpracy, Międzynarodowe Centrum Badań nad Środowiskiem i Rozwojem, Paryż.
 3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
 4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.
 5. Ustawa z dnia 17 grudnia o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.
 6. Wojarska M., Gruszczyńska M. 2007: Rynek produktów regionalnych i tradycyjnych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. [W:] Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, Adamowicz M. (red.). Wyd. SGGW, Warszawa.
 7. [www.agro-smak.org.pl].
 8. [www.doradztworolnicze.com.pl].
 9. [www.ec.europa.eu].
 10. [www.minrol.pl].
 11. [www.potrawyregionalne.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu